Перелік термінів Кількість: 1 термін

Спектр відгуку поверховий

Спектр відгуку поверховий - сукупність абсолютних значень максимальних прискорень лінійних осциляторів при їх реакції на вплив, заданий поверховою акселерограмою;вгору