Перелік термінів Кількість: 1 термін

Спектр відгуку (реакції)

Спектр відгуку (реакції) - сукупність абсолютних значень максимальних прискорень лінійних осциляторів при заданому акселерограмою впливі, визначених залежно від власної частоти й параметрів демпфування лінійного осцилятора;вгору