Документальні пам'ятки (Всі визначення терміна — 2)

Документальні пам'ятки — акти органів державної влади і управління, інші письмові і графічні документи, кінофотодокументи і звукозаписи, а також стародавні та інші рукописи й архіви, записи фольклору і музики, рідкісні друковані видання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.07.2000

Пам'ятками історії та культури

Пам'ятками історії та культури є споруди, пам'ятні місця і предмети, зв'язані з історичними подіями в житті народу, розвитком суспільства і держави, твори матеріальної і духовної творчості, які становлять історичну, наукову, художню чи іншу культурну цінність.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.07.2000

Пам'ятки археології (Всі визначення терміна — 2)

Пам'ятки археології — городища, кургани, залишки стародавніх поселень, укріплень, виробництв, каналів, шляхів, стародавні місця поховань, кам'яні скульптури, наскельні зображення, старовинні предмети, ділянки історичного культурного шару стародавніх населених пунктів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.07.2000

Пам'ятки історії (Всі визначення терміна — 2)

Пам'ятки історії — будинки, споруди, пам'ятні місця і предмети, зв'язані з найважливішими історичними подіями в житті народу, розвитком суспільства і держави, революційним рухом, з Великою Жовтневою соціалістичною революцією, громадянською і Великою Вітчизняною війнами, соціалістичним і комуністичним будівництвом, зміцненням міжнародної солідарності, а також з розвитком науки і техніки, культури і побуту народів, з життям видатних політичних, державних, військових діячів, народних героїв, діячів науки, літератури і мистецтва.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.07.2000

Пам'ятки мистецтва (Всі визначення терміна — 2)

Пам'ятки мистецтва — твори монументального, образотворчого, декоративно-прикладного та інших видів мистецтва.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.07.2000

Пам'ятки містобудування і архітектури (Всі визначення терміна — 2)

Пам'ятки містобудування і архітектури — архітектурні ансамблі і комплекси, історичні центри, квартали, площі, вулиці, залишки стародавнього планування і забудови міст та інших населених пунктів; споруди цивільної, промислової, військової, культової архітектури, народного зодчества, а також зв'язані з ними твори монументального, образотворчого, декоративно-прикладного, садово-паркового мистецтва, природні ландшафти.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.07.2000


вгору