Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування телевізорів
Постанова Кабінету Міністрів України; Технічний регламент, Вимоги, Інформація, Порядок від 24.05.2017359

Альтернативний текст (Всі визначення терміна — 5)

Альтернативний текст - текст, що подається як альтернатива графічній інформації та дає змогу представляти інформацію в неграфічній формі в разі непридатності пристроїв для оброблення графіки або для спеціальних пристроїв, що використовують, зокрема, систему синтезу голосу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.05.2017

Вбудований дисплей (Всі визначення терміна — 5)

Вбудований дисплей - візуальний інтерфейс, у якому доступ до зображення або сукупності даних здійснюється з використанням маніпулятора “миша” або шляхом збільшення зображення на сенсорному екрані

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.05.2017

Дилер (Всі визначення терміна — 5)

Дилер - особа (імпортер або розповсюджувач), яка продає, здає в прокат, пропонує у лізинг або демонструє продукт для кінцевого споживача

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.05.2017

Інформація або стан дисплея

Інформація або стан дисплея - постійна функція, що надає інформацію або ідентифікує стан обладнання на дисплеї, враховуючи годинник

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.05.2017

Кінцевий споживач (Всі визначення терміна — 7)

Кінцевий споживач - це особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов’язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.05.2017

Максимальне співвідношення яскравості

Максимальне співвідношення яскравості - співвідношення значення максимальної яскравості у режимі “вдома” або “ввімкнено”, встановленого постачальником (залежно від обставин), та значення максимальної яскравості найяскравішого режиму “ввімкнено”

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.05.2017

Механізм відображення (Всі визначення терміна — 5)

Механізм відображення - будь-який екран, у тому числі сенсорний екран, або технологія візуалізації, що використовується для відображення інформації, яка міститься в Інтернеті

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.05.2017

Початкове меню

Початкове меню - група налаштувань телевізора, встановлена виробником, з якої користувач повинен обрати конкретне налаштування після першого ввімкнення телевізора

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.05.2017

Пункт продажу (Всі визначення терміна — 4)

Пункт продажу - місце, де телевізори виставляються або пропонуються для продажу, у прокат або лізинг

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.05.2017

Режим “ввімкнено”

Режим “ввімкнено” - стан, коли телевізор підключено до мережі, він відтворює звук та показує зображення

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.05.2017

Режим “вдома”

Режим “вдома” - налаштування телевізора, рекомендовані виробником для його використання вдома

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.05.2017

Режим “вимкнено” (Всі визначення терміна — 3)

Режим “вимкнено” - стан, коли телевізор підключено до мережі, він не виконує жодної функції, позначено стан “вимкнено”, забезпечується електромагнітна сумісність відповідно до Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1077 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 2, ст. 72)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.05.2017

Режим очікування (Всі визначення терміна — 3)

Режим очікування - стан, коли телевізор підключено до мережі, його належне функціонування залежить від споживчої потужності мережі і він виконує протягом невизначеного періоду часу функцію з реактивації (функцію з реактивації та позначення ввімкнення цієї функції) та/або функцію з надання інформації або зазначення статусу робочого стану телевізора

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.05.2017

Сенсорний екран (Всі визначення терміна — 5)

Сенсорний екран - екран, що реагує на дотик до нього

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.05.2017

Телевізор

Телевізор - телемонітор або телеприймач

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.05.2017

Телемонітор

Телемонітор - пристрій, що призначений для відображення на інтегрованому екрані відеосигналів з різних джерел, у тому числі телевізійних сигналів, контролює та/або відтворює аудіосигнали із зовнішнього пристрою, що підключений через стандартизовані шляхи відеосигналу, зокрема кабель з роз’ємами RCA (частковий або повний відеосигнал), SCART, HDMI, та безпровідні стандарти (крім таких нестандартизованих шляхів відеосигналів, як DVI та SDI), але не може отримувати та обробляти сигнали, що транслюються

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.05.2017

Телеприймач

Телеприймач - пристрій, що призначений для відображення та отримання аудіовізуальних сигналів, розміщується на ринку під єдиним позначенням моделі або системи і складається з екрана, одного або більше тюнерів/приймачів та таких необов’язкових пристроїв, що виконують додаткові функції із зберігання даних та/або відображення, як універсальний цифровий диск (DVD) та/або жорсткий диск (HDD), та/або касетний відеомагнітофон (VCR). Необов’язкові пристрої можуть бути поєднані з екраном або додаватися окремо

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.05.2017

Функція з реактивації

Функція з реактивації - функція, що полегшує активацію інших режимів телевізора, в тому числі режиму “ввімкнено”, шляхом переведення телевізора з використанням пульта дистанційного управління, внутрішніх сенсорів, таймера у стан, в якому можливе використання додаткових функцій

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.05.2017


вгору