Геодезична мережа

Геодезична мережа — сукупність геодезичних пунктів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.07.2013

Геодезичний пункт (Всі визначення терміна — 2)

Геодезичний пункт — пристрій і (або) споруда для позначення на місцевості точок земної поверхні з відомими координатами і висотами.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.07.2013

Геопросторові дані (Всі визначення терміна — 6)

Геопросторові дані — набір даних про геопросторовий об'єкт.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.07.2013

Державна геодезична мережа

Державна геодезична мережа — мережа геодезичних пунктів, що забезпечує поширення координат на територію держави і є вихідною для створення інших геодезичних мереж.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.07.2013

Дистанційне зондування Землі

Дистанційне зондування Землі — процес отримання даних про поверхню Землі методом аерофотозйомки або шляхом спостереження і вимірювань із космосу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.07.2013

Кадастрові зйомки (Всі визначення терміна — 3)

Кадастрові зйомки — комплекс робіт, спрямованих на вивчення необхідних топографічних елементів місцевості щодо пунктів геодезичної мережі (зокрема меж земельних ділянок з їх найменуваннями, кількісними та якісними показниками) і нанесення їх на планшет для створення планів (карт), що служать основою для кадастрів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.07.2013

Картографічний моніторинг

Картографічний моніторинг — система безперервного спостереження за земною поверхнею з метою картографічного вивчення стану місцевості.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.07.2013

Картографо-геодезичний фонд України

Картографо-геодезичний фонд України — сукупність геодезичних, топографічних, картографічних, гідрографічних, аерозйомочних матеріалів і даних, у тому числі в цифровій формі, отриманих у результаті здійснення топографо-геодезичної і картографічної діяльності, що знаходяться і зберігаються на території України.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.07.2013

Результати топографо-геодезичної і картографічної діяльності

Результати топографо-геодезичної і картографічної діяльності — геодезичні, топографічні, картографічні матеріали, продукція, інформація тощо.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.07.2013

Топографо-геодезична і картографічна діяльність

Топографо-геодезична і картографічна діяльність — наукова, виробнича і управлінська діяльність, спрямована на визначення параметрів фігури, гравітаційного поля Землі, координат точок земної поверхні та їх змін у часі, створення і використання державної геодезичної і гравіметричної мереж України, мережі постійно діючих станцій супутникового спостереження, топографічних, тематичних карт (планів), створення та оновлення картографічної основи для державних кадастрів, банків (баз) геопросторових даних та геоінформаційних систем.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.07.2013

Топографо-геодезичні та картографічні роботи

Топографо-геодезичні та картографічні роботи — процес створення геодезичних, топографічних і картографічних матеріалів, даних, топографо-геодезичної та картографічної продукції.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.07.2013


вгору