Про затвердження Технічного регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском
Постанова Кабінету Міністрів України; Технічний регламент, Форма типового документа, Декларація, План, Заходи від 19.01.201135

Автоклав (Всі визначення терміна — 2)

Автоклав — герметична посудина для проведення фізико-хімічних процесів при підвищеній температурі та під тиском, що вище атмосферного, яка має технологічну кришку із затвором.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.03.2014

Агрегат (Всі визначення терміна — 6)

Агрегат — кілька одиниць обладнання із взаємопов'язаними функціями, що працюють під тиском та об'єднані виробником в одну конструкцію.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.03.2014

Дозволені матеріали (Всі визначення терміна — 2)

Дозволені матеріали — основні матеріали, що допущені до застосування для виготовлення, монтажу і ремонту обладнання, що працює під тиском, відповідно до вимог, наведених у нормативно-правових актах з питань охорони праці.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.03.2014

Експлуатаційний тиск

Експлуатаційний тиск (PS) — максимально допустимий надлишковий тиск, зазначений виробником, під яким може працювати обладнання. У цьому Технічному регламенті використовується розмірність тиску у барах.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.03.2014

Елемент обладнання, що працює під тиском (Всі визначення терміна — 2)

Елемент обладнання, що працює під тиском, — складова частина, призначена для виконання однієї з основних функцій та з'єднана з іншими складовими частинами в єдине ціле.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.03.2014

Запобіжні пристрої (Всі визначення терміна — 4)

Запобіжні пристрої — засоби, призначені для захисту обладнання, що працює під тиском, від перевищення припустимих параметрів, зокрема пристрої для безпосереднього обмеження тиску (запобіжні клапани, розривні мембрани, гнучкі стрижні, системи аварійного скидання тиску та обмежувальні пристрої); пристрої та приладдя, які приводять у дію коригувальні пристрої або забезпечують відсікання або відсікання з одночасним блокуванням роботи обладнання у неприпустимих режимах (реле тиску чи температурні перемикачі або поплавцеві вимикачі); контрольно-вимірювальні та регулювальні пристрої (SRMCR).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.03.2014

Категорія обладнання, що працює під тиском

Категорія обладнання, що працює під тиском, — характеристика, яка визначає рівень його небезпеки залежно від групи робочого середовища, тиску, місткості, номінального діаметра та добутку тиску на місткість чи тиску на номінальний діаметр, а також технічні вимоги до нього та порядок проведення оцінки відповідності обладнання вимогам цього Технічного регламенту.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.03.2014

Котел (Всі визначення терміна — 5)

Котел — пристрій, що має топку і призначений для отримання гарячої води або пари під тиском вище атмосферного, що використовується як теплоносій поза самим пристроєм.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.03.2014

Мінімально (максимально) допустима температура

Мінімально (максимально) допустима температура (TS) — зазначена виробником мінімальна (максимальна) температура для роботи обладнання. У цьому Технічному регламенті використовується розмірність мінімально (максимально) допустимої температури у градусах Цельсія.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.03.2014

Місткість (Всі визначення терміна — 3)

Місткість (V) — внутрішній об'єм камери, що вимірюється у літрах, включаючи об'єм патрубків до першого з'єднання, але за винятком об'єму постійних (вбудованих) внутрішніх деталей.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.03.2014

Нерознімне з'єднання (Всі визначення терміна — 2)

Нерознімне з'єднання — з'єднання, яке може бути роз'єднане лише шляхом руйнування.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.03.2014

Номінальний діаметр (Всі визначення терміна — 2)

Номінальний діаметр (DN) — загальний критерій, що використовується для характеристики всіх компонентів трубопроводу, крім тих, що характеризуються зовнішнім діаметром або діаметром нарізки. Загальний критерій не має розмірності та дорівнює приблизно внутрішньому діаметру трубопроводу в міліметрах, заокругленому до найближчої величини із стандартного ряду.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.03.2014

Обладнання, що працює під тиском (Всі визначення терміна — 3)

Обладнання, що працює під тиском (далі — обладнання), — посудини, котли, автоклави, трубопроводи та їх елементи, прилади, агрегати, запобіжні пристрої і приладдя, що працюють під тиском.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.03.2014

Посудина, що працює під тиском

Посудина, що працює під тиском, — герметично закрита ємність для проведення фізико-хімічних процесів або розміщення робочого середовища, включаючи її приладдя, за допомогою якого вона безпосередньо з'єднана з іншим обладнанням. Одна посудина може складатися з кількох робочих ємностей, що використовуються за різних або однакових умов.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.03.2014

Прилади, що працюють під тиском (Всі визначення терміна — 3)

Прилади, що працюють під тиском, — устатковання з робочою функцією, на яке діє робочий тиск.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.03.2014

Робоче середовище (Всі визначення терміна — 3)

Робоче середовище — газ, рідина або пара у чистому вигляді чи у вигляді суміші. Робоче середовище може містити суспензію твердих речовин і поділяється на газоподібне (гази, зріджені гази, розчинені під тиском гази, пара) і рідке.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.03.2014

Розрахунковий тиск (Всі визначення терміна — 6)

Розрахунковий тиск — максимально допустимий надлишковий тиск в обладнанні, який ураховується під час розрахунку міцності для обґрунтування основних розмірів, що забезпечують надійну роботу протягом розрахункового ресурсу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.03.2014

Складальна одиниця (Всі визначення терміна — 3)

Складальна одиниця — виріб, елементи якого підлягають з'єднанню між собою виробником, зокрема нарізному, або шляхом зварювання, розвальцьовування тощо.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.03.2014

Трубопровід (Всі визначення терміна — 3)

Трубопровід — сукупність деталей і складальних одиниць із труб з елементами, що є їх складовими частинами (трійники, перехідники, відводи, трубопровідна арматура), які призначені для транспортування робочого середовища від джерела до споживачів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.03.2014


вгору