Виконання Рішення Європейського суду з прав людини

Виконання Рішення — а) виплата Стягувачеві відшкодування та вжиття додаткових заходів індивідуального характеру; б) вжиття заходів загального характеру.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.12.2012

Відшкодування

Відшкодування — а) сума справедливої сатисфакції, визначена рішенням Європейського суду з прав людини відповідно до статті 41 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод; б) визначена у рішенні Європейського суду з прав людини щодо дружнього врегулювання або у рішенні Європейського суду з прав людини про схвалення умов односторонньої декларації сума грошової виплати на користь Стягувача.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.12.2012

Заходи загального характеру щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини

Заходами загального характеру є заходи, спрямовані на усунення зазначеної в Рішенні системної проблеми та її першопричини, зокрема:

а) внесення змін до чинного законодавства та практики його застосування;

б) внесення змін до адміністративної практики;

в) забезпечення юридичної експертизи законопроектів;

г) забезпечення професійної підготовки з питань вивчення Конвенції та практики Суду прокурорів, адвокатів, працівників правоохоронних органів, працівників імміграційних служб, інших категорій працівників, професійна діяльність яких пов'язана із правозастосуванням, а також з триманням людей в умовах позбавлення свободи;

д) інші заходи, які визначаються — за умови нагляду з боку Комітету міністрів Ради Європи — державою-відповідачем відповідно до Рішення з метою забезпечення усунення недоліків системного характеру, припинення спричинених цими недоліками порушень Конвенції та забезпечення максимального відшкодування наслідків цих порушень.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.12.2012

Комісія щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини

Комісія — Європейська комісія з прав людини.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.12.2012

Конвенція щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини

Конвенція — Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколи до неї, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.12.2012

Орган представництва щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини

Орган представництва — орган, відповідальний за забезпечення представництва України в Європейському суді з прав людини та виконання його рішень.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.12.2012

Оригінальний текст щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини

Оригінальний текст — офіційний текст, виконаний офіційною мовою Ради Європи: а) Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року та протоколів до неї; б) рішення та ухвали Європейського суду з прав людини; в) ухвали Європейської комісії з прав людини.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.12.2012

Практика Суду щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини

Практика Суду — практика Європейського суду з прав людини та Європейської комісії з прав людини.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.12.2012

Рішення (Всі визначення терміна — 7)

Рішення — а) остаточне рішення Європейського суду з прав людини у справі проти України, яким визнано порушення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод; б) остаточне рішення Європейського суду з прав людини щодо справедливої сатисфакції у справі проти України; в) рішення Європейського суду з прав людини щодо дружнього врегулювання у справі проти України; г) рішення Європейського суду з прав людини про схвалення умов односторонньої декларації у справі проти України.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.12.2012

Стягувач (Всі визначення терміна — 4)

Стягувач — а) особа, за заявою якої Європейським судом з прав людини постановлено Рішення; б) її представник, правонаступник; в) особа (група осіб), на користь якої рішенням Європейського суду з прав людини визначено обов'язок України в міждержавній справі.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.12.2012

Суд щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини

Суд — Європейський суд з прав людини.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.12.2012


вгору