Безпосередній начальник

Найближчий до підлеглого прямий начальник є його безпосереднім начальником.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.06.2013

Види дисциплінарних стягнень, які накладаються на осіб рядового і начальницького складу МВС України

Види дисциплінарних стягнень

На осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ за порушення службової дисципліни можуть накладатися такі види дисциплінарних стягнень:

1) усне зауваження;

2) зауваження;

3) догана;

4) сувора догана;

5) попередження про неповну посадову відповідність;

6) звільнення з посади;

7) пониження в спеціальному званні на один ступінь;

8) звільнення з органів внутрішніх справ.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.06.2013

Види заохочень, які застосовуються до осіб рядового та начальницького складу МВС України

Види заохочень

За мужність, відвагу, героїзм, розумну ініціативу, старанність, сумлінне та бездоганне виконання службових обов'язків до осіб рядового і начальницького складу можуть бути застосовані такі види заохочень:

1) дострокове зняття дисциплінарного стягнення;

2) оголошення подяки;

3) нагородження грошовою винагородою;

4) нагородження цінним подарунком;

5) нагородження Почесною грамотою Міністерства внутрішніх справ України;

6) занесення на "Дошку пошани";

7) нагородження відзнаками Міністерства внутрішніх справ України;

8) дострокове присвоєння чергового спеціального звання;

9) присвоєння спеціального звання, вищого на один ступінь від звання, передбаченого займаною штатною посадою;

10) нагородження відзнакою Міністерства внутрішніх справ "Вогнепальна зброя".

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.11.2012

Відзнака Міністерства внутрішніх справ "Вогнепальна зброя"

Відзнакою Міністерства внутрішніх справ "Вогнепальна зброя" має право нагороджувати міністр внутрішніх справ України за сумлінну службу, особливі заслуги в боротьбі зі злочинністю та охороні громадського порядку осіб начальницького складу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.06.2013

Дисциплінарний проступок щодо органів внутрішніх справ

Дисциплінарний проступок — невиконання чи неналежне виконання особою рядового або начальницького складу службової дисципліни.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.06.2013

Наказ (Дисциплінарний статут МВС України)

Наказ є формою реалізації службових повноважень особи начальницького складу, згідно з якими визначаються мета і предмет завдання, строк його виконання та відповідальна особа, якій належить його виконати.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.06.2013

Начальник (Всі визначення терміна — 6)

Начальник — особа начальницького складу, яка має право віддавати накази та розпорядження, застосовувати заохочення і накладати дисциплінарні стягнення або порушувати клопотання про це перед старшим прямим начальником.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.06.2013

Прямі начальники

Начальники, яким особи рядового і начальницького складу підпорядковані по службі хоча б тимчасово, якщо про це оголошено наказом, вважаються прямими.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.06.2013

Службова дисципліна (Всі визначення терміна — 6)

Службова дисципліна — дотримання особами рядового і начальницького складу Конституції і законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, наказів та інших нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України, підпорядкованих йому органів і підрозділів та Присяги працівника органів внутрішніх справ України.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.06.2013


вгору