Перелік термінів Кількість: 6 термінiв

Перехідний період

Перехідний період - період переходу від виробництва традиційної (неорганічної) продукції (сировини) до виробництва органічної продукції (сировини)


Перехідний період означає 10-тирічний період, який починається з дати набрання чинності цією Угодою. Перехідний період буде продовжено ще на три роки у разі, якщо до закінчення 10-го року Україна подасть на розгляд Комітету з питань торгівлі, створеного відповідно до статті 465 цієї Угоди, обґрунтований запит, а Комітет з питань торгівлі проведе його обговорення

 Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони
Україна, Європейський Союз, Євратом, Бельґія, Болгарія, Чеська Республіка, Данія, Німеччина, Естонія, Ірландія, Греція, Іспанія, Франція, Хорватія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембурґ, Угорщина, Мальта, Нідерланди, Австрія, Польща, Португалія, Румунія, Словенія, Словаччина, Фінляндія, Швеція, Великобританія; Угода, Список, Міжнародний документ від 27.06.2014

Перехідний період - період переходу від виробництва неорганічної продукції до виробництва органічної продукції, під час якого оператор дотримується вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції


Перехідний період - це період незастосування стимулюючого регулювання при встановленні тарифів для ліцензіатів у зв’язку із невиконанням ними умов переходу на стимулююче регулювання та/або неподання заяви на встановлення тарифів з урахуванням стимулюючого регулювання

 Про затвердження Порядку встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії
Нацком.енергетики, ком.послуг; Постанова, Порядок, Заява, Форма типового документа, План, Перелік, Тариф від 05.10.20181175

Перехідний період - це період незастосування стимулюючого регулювання при встановленні тарифу для ліцензіата у зв’язку із невиконанням ним умов переходу на стимулююче регулювання та/або неподання заяви на встановлення тарифу з урахуванням стимулюючого регулювання

 Про затвердження Порядку встановлення (формування) тарифу на послуги з передачі електричної енергії
Нацком.енергетики, ком.послуг; Постанова, Порядок, Заява, Форма типового документа, Перелік від 22.04.2019585

Перехідний період означає дворічний період, що починається з моменту набрання чинності цією Угодою, крім випадків, коли скасування тарифів на товар, щодо якого застосовується захід, відбувається протягом більш тривалого періоду часу, і у такому випадку перехідним періодом є період поетапного скасування тарифу на цей товар

 Угода про вільну торгівлю між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль
Угода Кабінету Міністрів України; Ізраїль; Міжнародний документ від 21.01.2019


вгору