Перелік термінів Кількість: 2 терміна

Професійне навчання

Професійне навчання - набуття та удосконалення професійних знань, умінь та навичок особи відповідно до її здібностей, що забезпечує відповідний рівень професійної кваліфікації для професійної діяльності та конкурентоспроможності на ринку праці

 Про зайнятість населення
Закон України від 05.07.20125067-VI

Професійне навчання - набуття та вдосконалення професійних знань, умінь та навичок, що забезпечує відповідний рівень професійної кваліфікації державного службовця для його професійної діяльності;

 Про державну службу
Закон України від 10.12.2015889-VIII


вгору