Про науково-технічну інформацію
Закон України від 25.06.19933322-XII

Аналітично-синтетична обробка науково-технічної інформації

Аналітично-синтетична обробка науково-технічної інформації — це процес обробки інформації шляхом аналізу і синтезу змісту документів з метою одержання необхідних відомостей, а також шляхом їх класифікації, оцінки, співставлення і узагальнення.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.05.2011

Довідково-інформаційний фонд

Довідково-інформаційний фонд — це сукупність упорядкованих первинних документів і довідково-пошукового апарату, призначених для задоволення інформаційних потреб.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.05.2011

Довідково-пошуковий апарат

Довідково-пошуковий апарат — це сукупність упорядкованих вторинних документів, створюваних для пошуку першоджерел.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.05.2011

Інформаційний ринок

Інформаційний ринок — це система економічних, організаційних і правових відносин щодо продажу і купівлі інформаційних ресурсів, технологій, продукції та послуг.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.05.2011

Інформаційні ресурси науково-технічної інформації

Інформаційні ресурси науково-технічної інформації — це систематизоване зібрання науково-технічної літератури і документації (книги, брошури, періодичні видання, патентна документація, нормативно-технічна документація, промислові каталоги, конструкторська документація, звітна науково-технічна документація з науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, депоновані рукописи, переклади науково-технічної літератури і документації), зафіксовані на паперових чи інших носіях.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.05.2011

Інформаційні ресурси спільного користування

Інформаційні ресурси спільного користування — це сукупність інформаційних ресурсів державних органів науково-технічної інформації, наукових, науково-технічних бібліотек, а також комерційних центрів, фірм, організацій, які займаються науково-технічною діяльністю і з власниками яких укладено договори про їх спільне використання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.05.2011

Науково-інформаційна діяльність (Всі визначення терміна — 2)

Науково-інформаційна діяльність — це сукупність дій, спрямованих на задоволення потреб громадян, юридичних осіб і держави у науково-технічній інформації, що полягає в її збиранні, аналітично-синтетичній обробці, фіксації, зберіганні, пошуку і поширенні.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.05.2011

Науково-технічна інформація (Всі визначення терміна — 2)

Науково-технічна інформація — будь-які відомості та/або дані про вітчизняні та зарубіжні досягнення науки, техніки і виробництва, одержані в ході науково-дослідної, дослідно-конструкторської, проектно-технологічної, виробничої та громадської діяльності, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.05.2011

Національна система науково-технічної інформації

Національна система науково-технічної інформації — це організаційно-правова структура, за допомогою якої формується державна інформаційна політика, а також здійснюється координація робіт по створенню, користуванню, зберіганню та поширенню національних ресурсів науково-технічної інформації з урахуванням інтересів національної безпеки.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.05.2011


вгору