Безпосередньо конкуруючий товар (Всі визначення терміна — 2)

Безпосередньо конкуруючий товар — товар, який безпосередньо конкурує з товаром, що є об'єктом спеціального розслідування.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013, UA

Безпосередньо конкуруючий товар - товар, який безпосередньо конкурує з товаром, що є об’єктом спеціального розслідування

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.10.2018, UA

Експортер (Всі визначення терміна — 9)

Експортер - суб’єкт господарсько-правових відносин, який вивозить з країни експорту товар (товари)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.10.2018, UA

Експортер — суб'єкт господарсько-правових відносин, який вивозить з країни експорту товар (товари).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013, UA

Загроза заподіяння значної шкоди (Всі визначення терміна — 2)

Загроза заподіяння значної шкоди — неминуча загроза заподіяння значної шкоди національному товаровиробнику. Визначення значної шкоди повинно базуватися на фактах, а не на голослівних твердженнях, припущеннях або маловірогідній можливості.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013, UA

Загроза заподіяння значної шкоди - неминуча загроза заподіяння значної шкоди національному товаровиробнику. Визначення значної шкоди повинно базуватися на фактах, а не на голослівних твердженнях, припущеннях або маловірогідній можливості

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.10.2018, UA

Значна шкода (Всі визначення терміна — 2)

Значна шкода - погіршення виробничого, торговельного або фінансового становища національного товаровиробника, що призводить до значного загального спаду в національному виробництві певного товару

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.10.2018, UA

Значна шкода при імпорті в Україну

Значна шкода — погіршення виробничого, торговельного або фінансового становища національного товаровиробника, що призводить до значного загального спаду в національному виробництві певного товару.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013, UA

Імпорт (Всі визначення терміна — 14)

Імпорт — ввезення на митну територію країни імпорту товару (товарів), призначеного для споживання в цій країні імпорту.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013, UA

імпорт - ввезення на митну територію країни імпорту товару (товарів), призначеного для споживання в цій країні імпорту

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.10.2018, UA

Імпортер (Всі визначення терміна — 30)

Імпортер — суб'єкт господарсько-правових відносин, який декларує надходження на митну територію України товару (товарів).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013, UA

Імпортер - суб’єкт господарсько-правових відносин, який декларує надходження на митну територію України товару (товарів)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.10.2018, UA

Компетентні органи (Всі визначення терміна — 14)

Компетентні органи - органи державної влади країни експорту або країни походження (митного союзу або економічного угруповання), які забезпечують у межах своїх повноважень проведення її зовнішньої та (або) зовнішньоекономічної політики

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.10.2018, UA

Компетентні органи — органи державної влади країни експорту або країни походження (митного союзу або економічного угруповання), які забезпечують у межах своїх повноважень проведення її зовнішньої та (або) зовнішньоекономічної політики.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013, UA

Країна експорту (Всі визначення терміна — 6)

Країна експорту — країна походження товару, що імпортується в Україну. Країною експорту може вважатися також країна-посередник (митний союз або економічне угруповання), за винятком випадків, коли зазначений товар перевозиться транзитом через цю країну, в ній не виробляється або в цій країні немає порівнянної ціни для цього товару.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013, UA

Країна експорту - країна походження товару, що імпортується в Україну. Країною експорту може вважатися також країна-посередник (митний союз або економічне угруповання), за винятком випадків, коли зазначений товар перевозиться транзитом через цю країну, в ній не виробляється або в цій країні немає порівнянної ціни для цього товару

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.10.2018, UA

Країна походження (Всі визначення терміна — 11)

Країна походження — країна (митний союз або економічне угруповання), в якій товар було повністю вироблено або піддано достатній переробці чи обробці.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013, UA

Країна походження - країна (митний союз або економічне угруповання), в якій товар було повністю вироблено або піддано достатній переробці чи обробці

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.10.2018, UA

Національний товаровиробник (Всі визначення терміна — 6)

Національний товаровиробник - сукупність виробників подібного чи безпосередньо конкуруючого товару або тих із них, сукупне виробництво яких становить основну частину всього обсягу виробництва в Україні цього товару

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.10.2018, UA

Національний товаровиробник — сукупність виробників подібного чи безпосередньо конкуруючого товару або тих із них, сукупне виробництво яких становить основну частину всього обсягу виробництва в Україні цього товару.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013, UA

Період розслідування (Всі визначення терміна — 6)

Період розслідування - період, за який Міністерством досліджується динаміка зростання обсягу імпорту товару, що є об’єктом розслідування, та виробниче, торговельне і фінансове становище національного товаровиробника

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.10.2018, UA

Період розслідування — період, за який Міністерством досліджується динаміка зростання обсягу імпорту товару, що є об'єктом розслідування, та виробниче, торговельне і фінансове становище національного товаровиробника.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013, UA

Продаж (Всі визначення терміна — 6)

Продаж - передача майна однією особою у власність або користування та (або) у володіння та (або) у розпорядження іншій особі, зокрема, передача згідно з угодами купівлі-продажу, оренди майна, іншими цивільно-правовими угодами, а також у разі заміни одного зобов’язання іншим або зміни умов виконання зобов’язань

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.10.2018, UA

Продаж — передача майна однією особою у власність або користування та (або) у володіння та (або) у розпорядження іншій особі, зокрема, передача згідно з угодами купівлі-продажу, оренди майна, іншими цивільно-правовими угодами, а також у разі заміни одного зобов'язання іншим або зміни умов виконання зобов'язань.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013, UA

Спеціальне розслідування

Спеціальне розслідування - розслідування фактів зростання імпорту в Україну, що заподіює значну шкоду або загрожує заподіянням значної шкоди національному товаровиробнику подібного або безпосередньо конкуруючого товару

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.10.2018, UA

Спеціальне розслідування імпорту

Спеціальне розслідування — розслідування фактів зростання імпорту в Україну, що заподіює значну шкоду або загрожує заподіянням значної шкоди національному товаровиробнику подібного або безпосередньо конкуруючого товару.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013, UA

Сторона заінтересована (Всі визначення терміна — 5)

Сторона заінтересована — будь-яка особа, яка повідомила центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики (далі — Міністерство) про свою заінтересованість в участі у спеціальному розслідуванні відповідно до частини другої статті 9 цього Закону та яка бере активну участь у спеціальному розслідуванні шляхом подання в письмовій формі доказів або іншої інформації, достатньої для цілей цього розслідування. Заінтересованими сторонами можуть бути:

іноземний виробник, експортер або імпортер товару, що є об'єктом розслідування, або об'єднання (асоціація), більшість членів якого становлять іноземні виробники, експортери або імпортери товару, що є об'єктом спеціального розслідування;

компетентні органи країни експорту товару, що є об'єктом розслідування;

національний товаровиробник, виробник або оптовий продавець подібного товару в Україні;

об'єднання (асоціація), більшість членів якого виробляє або продає оптом подібний товар в Україні;

професійна спілка, що об'єднує працівників підприємств, які виробляють або продають оптом подібний товар в Україні;

споживачі, об'єднання споживачів;

органи виконавчої влади в Україні в межах їх компетенції.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013, UA

Сторона заінтересована - будь-яка особа, яка повідомила центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики (далі - Міністерство) про свою заінтересованість в участі у спеціальному розслідуванні відповідно до частини другої статті 9 цього Закону та яка бере активну участь у спеціальному розслідуванні шляхом подання в письмовій формі доказів або іншої інформації, достатньої для цілей цього розслідування

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.10.2018, UA

Товар (Всі визначення терміна — 34)

Товар — будь-яка продукція, призначена для продажу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013, UA

Товар - будь-яка продукція, призначена для продажу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.10.2018, UA

Товар подібний (Всі визначення терміна — 6)

Товар подібний — ідентичний товар, тобто схожий за всіма характеристиками на товар, що є об'єктом розслідування, або, у разі відсутності цього товару, інший товар, що не є схожим за всіма характеристиками, але має показові ознаки, що є дуже подібними до характерних ознак товару, що є об'єктом розслідування.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013, UA

Товар подібний - ідентичний товар, тобто схожий за всіма характеристиками на товар, що є об’єктом розслідування, або, у разі відсутності цього товару, інший товар, що не є схожим за всіма характеристиками, але має показові ознаки, що є дуже подібними до характерних ознак товару, що є об’єктом розслідування

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.10.2018, UA


вгору