Про ринок природного газу
Закон України від 09.04.2015329-VIII

Безпека постачання природного газу

Безпека постачання природного газу - надійне та безперебійне постачання необхідних обсягів природного газу споживачам, що забезпечується наявними джерелами надходження природного газу, а також належним технічним станом газотранспортних та газорозподільних систем, газосховищ та установки LNG

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.04.2015

Вертикально інтегрована організація

Вертикально інтегрована організація - юридична особа незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, фізична особа, яка здійснює господарську діяльність, у тому числі яка здійснює контроль над іншою юридичною чи фізичною особою, або група таких осіб, пов’язаних між собою безпосередньо чи опосередковано відносинами контролю, що здійснює щонайменше одну із функцій транспортування, розподілу, зберігання природного газу або надання послуг установки LNG і щонайменше одну із функцій постачання або видобутку природного газу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.04.2015

Вільна потужність (Всі визначення терміна — 2)

Вільна потужність - частина технічної потужності об’єкта газової інфраструктури, право користування якою не надане замовникам або не реалізоване замовником згідно з договором про надання відповідних послуг

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.04.2015

Вразливі споживачі (Всі визначення терміна — 2)

Вразливі споживачі - побутові споживачі, які набувають право на державну допомогу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.04.2015

Врегулювання перевантажень

Врегулювання перевантажень - вжиття заходів оператором газотранспортної системи, оператором газорозподільної системи, оператором газосховища або оператором установки LNG з метою забезпечення максимального використання потужності газотранспортної системи, газорозподільної системи, газосховища або установки LNG з урахуванням вимог цілісності газотранспортної системи

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.04.2015

Газорозподільна система

Газорозподільна система - технологічний комплекс, що складається з організаційно і технологічно пов’язаних між собою об’єктів, призначених для розподілу природного газу від газорозподільних станцій безпосередньо споживачам

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.04.2015

Газотранспортна система (Всі визначення терміна — 18)

Газотранспортна система - технологічний комплекс, до якого входить окремий магістральний газопровід з усіма об’єктами і спорудами, пов’язаними з ним єдиним технологічним процесом, або кілька таких газопроводів, якими здійснюється транспортування природного газу від точки входу до точки виходу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.04.2015

Доступ (Всі визначення терміна — 2)

Доступ - право користування потужністю об’єкта газової інфраструктури в обсязі та на умовах, встановлених у договорі про надання послуг транспортування, розподілу, зберігання (закачування, відбору) природного газу або послуг установки LNG

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.04.2015

Замовник (Всі визначення терміна — 44)

Замовник - фізична або юридична особа, яка на підставі договору замовляє надання однієї чи кількох із таких послуг: приєднання до газотранспортної або газорозподільної системи; транспортування природного газу; розподіл природного газу; зберігання (закачування, відбір) природного газу; послуги установки LNG

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.04.2015

Захищені споживачі (Всі визначення терміна — 2)

Захищені споживачі - побутові споживачі, приєднані до газорозподільної системи, підприємства, установи, організації, що здійснюють надання важливих суспільних послуг та приєднані до газотранспортної або газорозподільної системи, а також виробники теплової енергії для потреб таких споживачів або підприємств, установ, організацій за умови, що виробництво теплової енергії для потреб таких споживачів або підприємств, установ, організацій здійснюється за допомогою об’єктів, не пристосованих до зміни палива та приєднаних до газотранспортної або газорозподільної системи

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.04.2015

Кодекс газотранспортної системи, кодекс газорозподільних систем, кодекс газосховища, кодекс установки LNG

Кодекс газотранспортної системи, кодекс газорозподільних систем, кодекс газосховища, кодекс установки LNG - правила експлуатації та доступу до газотранспортної системи, газорозподільної системи, газосховища, установки LNG, що затверджуються Регулятором

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.04.2015

Контролер (Всі визначення терміна — 11)

Контролер - особа, відповідальна за моніторинг та звітування щодо стану виконання вимог про відокремлення і незалежність оператора газотранспортної системи

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.04.2015

Контроль (Всі визначення терміна — 37)

Контроль - вирішальний вплив або можливість здійснення вирішального впливу на господарську діяльність суб’єкта ринку природного газу, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами такого суб’єкта чи їх значною частиною, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування та прийняття рішення органами такого суб’єкта тощо

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.04.2015

Кризова ситуація з надходження природного газу

Кризова ситуація з надходження природного газу - настання неочікуваних та непередбачуваних обставин, у тому числі обставин, які могли бути передбачені, але запобігання яким відповідальними суб’єктами владних повноважень було об’єктивно неможливим, що спричинило або може спричинити обмеження або припинення надходження природного газу на ринок природного газу України чи інші перешкоди для безпечної та безперебійної роботи газотранспортної системи, газорозподільної системи, газосховища або установки LNG

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.04.2015

Національний план дій

Національний план дій - план дій на випадок кризової ситуації, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в нафтогазовому комплексі

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.04.2015

Об'єкти газової інфраструктури

Об’єкти газової інфраструктури - газотранспортні системи, газорозподільні системи, газосховища, установка LNG

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.04.2015

Оператор газорозподільної системи (Всі визначення терміна — 3)

Оператор газорозподільної системи - суб’єкт господарювання, який на підставі ліцензії здійснює діяльність із розподілу природного газу газорозподільною системою на користь третіх осіб

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.04.2015

Оператор газосховища

Оператор газосховища - суб’єкт господарювання, який на підставі ліцензії здійснює діяльність із зберігання (закачування, відбору) природного газу з використанням одного або декількох газосховищ на користь третіх осіб (замовників)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.04.2015

Оператор газотранспортної системи (Всі визначення терміна — 4)

Оператор газотранспортної системи - суб’єкт господарювання, який на підставі ліцензії здійснює діяльність із транспортування природного газу газотранспортною системою на користь третіх осіб (замовників)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.04.2015

Оператор установки LNG

Оператор установки LNG - суб’єкт господарювання, який на підставі ліцензії здійснює діяльність із надання послуг установки LNG на користь третіх осіб (замовників)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.04.2015

Оптовий покупець

Оптовий покупець - суб’єкт господарювання, який придбаває природний газ на підставі договору купівлі-продажу не для власного споживання

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.04.2015

Оптовий продавець

Оптовий продавець - суб’єкт господарювання, який реалізує природний газ оптовому покупцю або постачальнику на підставі договору купівлі-продажу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.04.2015

Побутовий споживач (Всі визначення терміна — 10)

Побутовий споживач - фізична особа, яка придбаває природний газ з метою використання для власних побутових потреб, у тому числі для приготування їжі, підігріву води та опалення своїх жилих приміщень, що не включає професійну та комерційну діяльність

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.04.2015

Посадова особа юридичної особи

Посадова особа юридичної особи  - фізична особа - голова або член наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії, ревізор, а також голова та члени іншого органу юридичної особи, якщо утворення такого органу передбачено статутом або іншим установчим документом такої юридичної особи

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.04.2015

Послуги установки LNG

Послуги установки LNG - господарська діяльність, що підлягає ліцензуванню і полягає у перетворенні природного газу з газоподібного у рідинний стан (зрідження) або перетворенні зрідженого природного газу з рідинного у газоподібний стан (регазифікація) за допомогою установки LNG

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.04.2015

Постачальник "останньої надії" (Всі визначення терміна — 3)

Постачальник "останньої надії" - визначений Кабінетом Міністрів України постачальник, який не має права відмовити в укладенні договору постачання природного газу на обмежений період часу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.04.2015

Постачальник природного газу (Всі визначення терміна — 3)

Постачальник природного газу - суб’єкт господарювання, який на підставі ліцензії здійснює діяльність із постачання природного газу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.04.2015

Постачання природного газу (Всі визначення терміна — 4)

Постачання природного газу - господарська діяльність, що підлягає ліцензуванню і полягає в реалізації природного газу безпосередньо споживачам на підставі укладених з ними договорів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.04.2015

Потужність (Всі визначення терміна — 3)

Потужність - максимально допустиме перетікання обсягу природного газу, виражене в одиницях енергії до одиниці часу, що надається замовнику відповідно до договору про надання послуг транспортування, розподілу, зберігання (закачування, відбору) природного газу або послуг установки LNG

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.04.2015

Природний газ (Всі визначення терміна — 6)

Природний газ - суміш вуглеводнів та невуглеводневих компонентів, що перебуває у газоподібному стані за стандартних умов (тиск - 760 міліметрів ртутного стовпа і температура - 20 градусів за Цельсієм) і є товарною продукцією

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.04.2015

Регулятор (Всі визначення терміна — 3)

Регулятор - національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.04.2015

Ринок природного газу (Всі визначення терміна — 2)

Ринок природного газу - сукупність правовідносин, що виникають у процесі купівлі-продажу, постачання природного газу, а також надання послуг з його транспортування, розподілу, зберігання (закачування, відбору), послуг установки LNG

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.04.2015

Розподіл потужності (Всі визначення терміна — 2)

Розподіл потужності - надання, встановлення умов та порядку реалізації, а також здійснення інших процедур, пов’язаних із правом користування потужністю об’єкта газової інфраструктури

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.04.2015

Розподіл природного газу (Всі визначення терміна — 4)

Розподіл природного газу - господарська діяльність, що підлягає ліцензуванню і пов’язана з переміщенням природного газу газорозподільною системою з метою його фізичної доставки споживачам, але що не включає постачання природного газу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.04.2015

Сертифікація (Всі визначення терміна — 22)

Сертифікація - підтверджене рішенням Регулятора виконання суб’єктом господарювання вимог про відокремлення та незалежність оператора газотранспортної системи

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.04.2015

Споживач (Всі визначення терміна — 24)

Споживач - фізична особа, фізична особа - підприємець або юридична особа, яка отримує природний газ на підставі договору постачання природного газу з метою використання для власних потреб, а не для перепродажу, або використання в якості сировини

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.04.2015

Страховий запас природного газу (Всі визначення терміна — 3)

Страховий запас природного газу - обсяг природного газу, який постачальник зобов’язаний зберігати у газосховищах відповідно до законодавства

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.04.2015

Суб'єкт ринку природного газу

Суб’єкт ринку природного газу - оператор газотранспортної системи, оператор газорозподільної системи, оператор газосховища, оператор установки LNG, замовник, оптовий продавець, оптовий покупець, постачальник, споживач

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.04.2015

Сховище природного газу (Всі визначення терміна — 3)

Сховище природного газу - технологічний комплекс, створений у природній або штучній ємності з метою накопичення природного газу (включаючи ємність установки LNG, призначену для зберігання природного газу), і технологічно поєднані з цим комплексом споруди, призначені для зберігання (закачування, відбору) природного газу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.04.2015

Технічна потужність

Технічна потужність - максимальний обсяг потужності, право користування якою оператор газотранспортної системи, оператор газорозподільної системи, оператор газосховища або оператор установки LNG може надати замовникам з гарантією реалізації такого права, з урахуванням вимог цілісності газотранспортної системи та вимог щодо експлуатації газотранспортної або газорозподільної системи, газосховища або установки LNG

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.04.2015

Точка виходу

Точка виходу - визначена точка у газотранспортній системі, в якій оператор газотранспортної системи доставляє природний газ, що знаходиться у газотранспортній системі, до іншої газотранспортної або газорозподільної системи, газосховища, установки LNG або споживача, приєднаного до газотранспортної системи, або до об’єкта, пов’язаного із видобутком природного газу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.04.2015

Точка входу

Точка входу - визначена точка у газотранспортній системі, в якій природний газ надходить до газотранспортної системи від об’єктів, пов’язаних із видобутком природного газу, газосховища, установки LNG, а також від інших газотранспортних або газорозподільних систем

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.04.2015

Транскордонний газопровід (Всі визначення терміна — 2)

Транскордонний газопровід - магістральний газопровід, що перетинає лінію кордону між Україною та сусідньою державою та призначений для сполучення газотранспортних систем України з газотранспортними системами цієї держави

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.04.2015

Транспортування природного газу (Всі визначення терміна — 3)

Транспортування природного газу - господарська діяльність, що підлягає ліцензуванню і пов’язана з переміщенням природного газу газотранспортною системою з метою його доставки до іншої газотранспортної системи, газорозподільної системи, газосховища, установки LNG або доставки безпосередньо споживачам, але що не включає переміщення внутрішньопромисловими трубопроводами (приєднаними мережами) та постачання природного газу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.04.2015

Установка зрідженого природного газу

Установка зрідженого природного газу - технологічний комплекс, що складається з термінала, призначеного для зрідження природного газу або завантаження, вивантаження та регазифікації зрідженого природного газу, а також об’єктів та споруд, що використовуються для надання допоміжних послуг та тимчасового зберігання в процесі регазифікації до моменту доставки природного газу до магістральних газопроводів, але не включаючи частини термінала, що використовуються як газосховище

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.04.2015

Цілісність газотранспортної системи

Цілісність газотранспортної системи - стан газотранспортної системи, за якого тиск і фізико-хімічні показники природного газу залишаються в межах між мінімальним та максимальним рівнями, визначеними оператором газотранспортної системи, що технічно гарантують транспортування природного газу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.04.2015


вгору