Перелік термінів Кількість: 2 терміна

Центральний контрагент

Центральний контрагент - юридична особа, яка провадить клірингову діяльність, набуває взаємні права та обов’язки сторін правочинів щодо цінних паперів, зобов’язання за якими допущені до клірингу, та стає покупцем для кожного продавця і продавцем для кожного покупця

 Про цінні папери та фондовий ринок
Закон України від 23.02.20063480-IV

"Центральний контрагент" означає установу, яка легально ставить себе у якості посередника між контрагентами щодо контрактів, які знаходяться в торговому обігу на одному або кількох фінансових ринках, та стає покупцем відносно кожного продавця та продавцем відносно кожного покупця.

 Директива 2006/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради про започаткування та здійснення діяльності кредитних установ (виправлене видання)
Європейський Союз; Директива, Класифікація, Перелік, Міжнародний документ від 14.06.20062006/48/ЄС


вгору