Про туризм
Закон України від 15.09.1995324/95-ВР

Аналогічні засоби розміщення (Всі визначення терміна — 2)

Аналогічні засоби розміщення — підприємства будь-якої організаційно-правової форми власності, що складаються з номерів і надають обмежені готельні послуги, включно з щоденним заправлянням ліжок, прибиранням кімнат та санвузлів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.11.2012

Безпека в галузі туризму (Всі визначення терміна — 2)

Безпека в галузі туризму — сукупність факторів, що характеризують соціальний, економічний, правовий та інший стан забезпечення прав і законних інтересів громадян, юридичних осіб та держави в галузі туризму.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.11.2012

Внутрішній туризм (Всі визначення терміна — 3)

Внутрішнім туризмом є подорожі в межах території України громадян України та осіб, які постійно проживають на її території.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.11.2012

Гіди-перекладачі, екскурсоводи, спортивні інструктори, провідники та інші фахівці туристичного супроводу (Всі визначення терміна — 2)

Гіди-перекладачі, екскурсоводи, спортивні інструктори, провідники та інші фахівці туристичного супроводу — фізичні особи, які проводять діяльність, пов'язану з туристичним супроводом і які в установленому порядку отримали дозвіл на право здійснення туристичного супроводу, крім осіб, які працюють на відповідних посадах підприємств, установ, організацій, яким належать чи які обслуговують об'єкти відвідування.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.11.2012

Готель (Всі визначення терміна — 2)

Готель — підприємство будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, що складається з шести і більше номерів та надає готельні послуги з тимчасового проживання з обов'язковим обслуговуванням. Порядок встановлення категорій готелям визначається Кабінетом Міністрів України.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.11.2012

Готельна послуга (Всі визначення терміна — 2)

Готельна послуга — дії (операції) підприємства з розміщення споживача шляхом надання номера (місця) для тимчасового проживання в готелі, а також інша діяльність, пов'язана з розміщенням та тимчасовим проживанням. Готельна послуга складається з основних та додаткових послуг, що надаються споживачу відповідно до категорії готелю.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.11.2012

Договір на готельне обслуговування (Всі визначення терміна — 2)

Договір на готельне обслуговування

За договором на готельне обслуговування одна сторона (готель або інший суб'єкт, що надає послуги з розміщення) зобов'язується за дорученням іншої сторони (проживаючого) надати послуги по тимчасовому проживанню (ночівлі) у спеціально обладнаному жилому приміщенні (номері), виконати або організувати виконання інших визначених договором на готельне обслуговування послуг, пов'язаних з тимчасовим проживанням, а проживаючий зобов'язується сплатити за ці послуги встановлену плату.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.11.2012

Договір на екскурсійне обслуговування

Договір на екскурсійне обслуговування

За договором на екскурсійне обслуговування одна сторона (суб'єкт, що здійснює туристичну діяльність) за встановлену договором плату зобов'язується надати за замовленням іншої сторони (екскурсанта) обслуговування, істотною частиною якого є послуги екскурсовода (гіда-перекладача) загальною тривалістю не більше 24 годин, які не включають у себе послуги з розміщенням.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.11.2012

Договір на туристичне обслуговування (Всі визначення терміна — 3)

Договір на туристичне обслуговування

За договором на туристичне обслуговування одна сторона (туроператор, турагент) за встановлену договором плату зобов'язується забезпечити надання за замовленням іншої сторони (туриста) комплексу туристичних послуг (туристичний продукт).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.08.2011

Міжнародний туризм (Всі визначення терміна — 3)

До міжнародного туризму належать: в'їзний туризм — подорожі в межах України осіб, які постійно не проживають на її території, та виїзний туризм — подорожі громадян України та осіб, які постійно проживають на території України, до іншої країни.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.11.2012

Місце надання туристичних послуг (Всі визначення терміна — 2)

Місце надання туристичних послуг — країна, на території якої безпосередньо надаються туристичні послуги.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.11.2012

Місце продажу (реалізації) туристичних послуг (Всі визначення терміна — 2)

Місце продажу (реалізації) туристичних послуг — країна, в якій зареєстровано відповідний суб'єкт господарювання, що реалізує туристичний продукт.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.11.2012

Просування туристичного продукту (Всі визначення терміна — 2)

Просування туристичного продукту — комплекс заходів, спрямованих на створення та підготовку до реалізації туристичного продукту чи туристичних послуг (організація рекламно-ознайомлювальних подорожей, участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, видання каталогів, буклетів тощо).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.11.2012

Супутні туристичні послуги та товари (Всі визначення терміна — 3)

Супутні туристичні послуги та товари — послуги та товари, призначені для задоволення потреб споживачів, надання та виробництво яких несуттєво скоротиться без їх реалізації туристам.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.11.2012

Туризм (Всі визначення терміна — 4)

Туризм — тимчасовий виїзд особи з місця проживання в оздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях без здійснення оплачуваної діяльності в місці, куди особа від'їжджає.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.11.2012

Турист (Всі визначення терміна — 4)

Турист — особа, яка здійснює подорож по Україні або до іншої країни з не забороненою законом країни перебування метою на термін від 24 годин до одного року без здійснення будь-якої оплачуваної діяльності та із зобов'язанням залишити країну або місце перебування в зазначений термін.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.11.2012

Туристичний ваучер

Ваучер — форма письмового договору на туристичне або на екскурсійне обслуговування, яка може використовуватися відповідно до цього Закону.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.11.2012

Туристичний продукт (Всі визначення терміна — 2)

Туристичний продукт — попередньо розроблений комплекс туристичних послуг, який поєднує не менше ніж дві такі послуги, що реалізується або пропонується для реалізації за визначеною ціною, до складу якого входять послуги перевезення, послуги розміщення та інші туристичні послуги, не пов'язані з перевезенням і розміщенням (послуги з організації відвідувань об'єктів культури, відпочинку та розваг, реалізації сувенірної продукції тощо).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.11.2012

Туристичні агенти (Всі визначення терміна — 3)

Туристичні агенти (далі — турагенти) — юридичні особи, створені згідно із законодавством України, а також фізичні особи — суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють посередницьку діяльність з реалізації туристичного продукту туроператорів та туристичних послуг інших суб'єктів туристичної діяльності, а також посередницьку діяльність щодо реалізації характерних та супутніх послуг.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.11.2012

Туристичні оператори (Всі визначення терміна — 3)

Туристичні оператори (далі — туроператори) — юридичні особи, створені згідно із законодавством України, для яких виключною діяльністю є організація та забезпечення створення туристичного продукту, реалізація та надання туристичних послуг, а також посередницька діяльність із надання характерних та супутніх послуг і які в установленому порядку отримали ліцензію на туроператорську діяльність.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.11.2012

Туристичні ресурси України (Всі визначення терміна — 2)

Туристичними ресурсами України є пропоновані або такі, що можуть пропонуватися, туристичні пропозиції на основі та з використанням об'єктів державної, комунальної чи приватної власності.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.11.2012

Характерні туристичні послуги та товари (Всі визначення терміна — 3)

Характерні туристичні послуги та товари — послуги та товари, призначені для задоволення потреб споживачів, надання та виробництво яких суттєво скоротиться без їх реалізації туристам.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.11.2012


вгору