Аудит технічного стану теплоелектроцентралі

Аудит технічного стану теплоелектроцентралі - експертне обстеження основного та допоміжного обладнання, в рамках якого здійснюється обстеження прийнятих в експлуатацію об'єктів будівництва будівель та споруд теплоелектроцентралі відповідно до законодавства, що проводиться з метою визначення реального технічного стану теплоелектроцентралі для підготовки рекомендацій щодо проведення реконструкції та/або модернізації теплоелектроцентралі для оптимізації її виробничих витрат під час виробництва теплової та електричної енергії

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.04.2018

Виконання робіт проекту реконструкції та/або модернізації

Виконання робіт проекту реконструкції та/або модернізації - виконання будівельно-монтажних та налагоджувальних робіт з визначенням строку фактичного початку та закінчення робіт, який підтверджено Держенергонаглядом

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.04.2018

Високоефективна когенерація

Високоефективна когенерація - комбіноване виробництво теплової та електричної енергії, яке забезпечує економію первинної енергії порівняно з відокремленим виробництвом теплової та електричної енергії, яка розрахована відповідно до Методики визначення ефективності процесу когенерації, з урахуванням положень Директиви 2012/27/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 25 жовтня 2012 р. про енергоефективність, яка змінює Директиви 2009/125/EC та 2010/30/EU і скасовує Директиви 2004/8/EC та 2006/32/EC

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.04.2018

Експертиза (Всі визначення терміна — 15)

Експертиза - експертиза проектної документації об'єктів реконструкції та/або модернізації, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення на таких стадіях проектування, як техніко-економічне обґрунтування, техніко-економічний розрахунок, ескізний проект, проект, робочий проект, що проводиться експертними організаціями, які відповідають критеріям, визначеним Мінрегіоном

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.04.2018

Експертна організація (Всі визначення терміна — 6)

Експертна організація - суб'єкт господарювання, який має дозвіл Держпраці на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.04.2018

Проект реконструкції та/або модернізації (Всі визначення терміна — 2)

Проект реконструкції та/або модернізації - проект, відповідно до якого виконується реконструкція та/або модернізація електротехнічного, теплотехнічного, загальностанційного обладнання, будівель та споруд теплоелектроцентралі

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.04.2018

Проектна документація (Всі визначення терміна — 8)

Проектна документація - затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, технічні, технологічні рішення, а також кошториси об'єктів будівництва відповідно до будівельних норм

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.04.2018

Стадія "ТЕО" (Всі визначення терміна — 2)

Стадія "ТЕО" - проектна документація реконструкції та/або модернізації теплоелектроцентралі на стадії техніко-економічного обґрунтування, розроблена відповідно до цього Порядку та законодавства у сфері містобудівної діяльності

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.04.2018


вгору