Про бібліотеки і бібліотечну справу
Закон України від 27.01.199532/95-ВР

Бібліотека (Всі визначення терміна — 3)

Бібліотека — інформаційний, культурний, освітній заклад (установа, організація) або структурний підрозділ, що має упорядкований фонд документів, доступ до інших джерел інформації та головним завданням якого є забезпечення інформаційних, науково-дослідних, освітніх, культурних та інших потреб користувачів бібліотеки.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.12.2012

Бібліотека - інформаційний, культурний, освітній заклад (установа, організація) або структурний підрозділ, що має упорядкований фонд документів, доступ до інших джерел інформації та головним завданням якого є забезпечення інформаційних, науково-дослідних, освітніх, культурних та інших потреб користувачів бібліотеки

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Бібліотека-депозитарій (Всі визначення терміна — 2)

Бібліотека-депозитарій — бібліотека, яка забезпечує постійне зберігання бібліотечного фонду, сформованого з документів, що рідко використовуються і мають наукову та/або художню цінність.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.12.2012

Бібліотека-депозитарій - бібліотека, яка забезпечує постійне зберігання бібліотечного фонду, сформованого з документів, що рідко використовуються і мають наукову та/або художню цінність

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Бібліотечна послуга (Всі визначення терміна — 2)

Бібліотечна послуга — результат діяльності бібліотеки із задоволення інформаційних, науково-дослідних, освітніх, культурних та інших потреб користувачів бібліотеки.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.12.2012

Бібліотечна послуга - результат діяльності бібліотеки із задоволення інформаційних, науково-дослідних, освітніх, культурних та інших потреб користувачів бібліотеки

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Бібліотечна система України (Всі визначення терміна — 2)

Бібліотечна система України — розгалужена мережа бібліотек різних видів, пов'язаних взаємодією і взаємовикористанням бібліотечних ресурсів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.12.2012

Бібліотечна система України - розгалужена мережа бібліотек різних видів, пов'язаних взаємодією і взаємовикористанням бібліотечних ресурсів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Бібліотечна справа (Всі визначення терміна — 2)

Бібліотечна справа — галузь інформаційної, культурної та освітньої діяльності суспільства, спрямована на створення і розвиток мережі бібліотек, формування, опрацювання, упорядкування та зберігання бібліотечних фондів, організацію бібліотечного, інформаційного та довідково-бібліографічного обслуговування користувачів бібліотеки, підготовку та підвищення кваліфікації фахівців у галузі бібліотечної справи, наукове та методичне забезпечення розвитку бібліотечної діяльності.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.12.2012

Бібліотечна справа - галузь інформаційної, культурної та освітньої діяльності суспільства, спрямована на створення і розвиток мережі бібліотек, формування, опрацювання, упорядкування та зберігання бібліотечних фондів, організацію бібліотечного, інформаційного та довідково-бібліографічного обслуговування користувачів бібліотеки, підготовку та підвищення кваліфікації фахівців у галузі бібліотечної справи, наукове та методичне забезпечення розвитку бібліотечної діяльності

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Бібліотечний фонд (Всі визначення терміна — 4)

Бібліотечний фонд - упорядковане зібрання документів, що зберігається в бібліотеці

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Бібліотечний фонд — упорядковане зібрання документів, що зберігається в бібліотеці.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.12.2012

Бібліотечні ресурси (Всі визначення терміна — 2)

Бібліотечні ресурси - упорядковані бібліотечні фонди документів на різних носіях інформації, бази даних, мережні інформаційні ресурси, довідково-пошуковий апарат, матеріально-технічні засоби опрацювання, зберігання та передачі інформації

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Бібліотечні ресурси — упорядковані бібліотечні фонди документів на різних носіях інформації, бази даних, мережні інформаційні ресурси, довідково-пошуковий апарат, матеріально-технічні засоби опрацювання, зберігання та передачі інформації.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.12.2012

Депонування (Всі визначення терміна — 5)

Депонування — форма збирання і розповсюдження рукописних робіт, переважно наукових.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.12.2012

Депонування - форма збирання і розповсюдження рукописних робіт, переважно наукових

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Державна бібліотека (Всі визначення терміна — 2)

Державна бібліотека — бібліотека загальнодержавного значення, що здійснює бібліотечне, бібліографічне, інформаційне обслуговування користувачів і виконує функцію всеукраїнського науково-дослідного, методичного та організаційного центру бібліотек відповідної галузі або категорій користувачів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.12.2012

Державна бібліотека - бібліотека загальнодержавного значення, що здійснює бібліотечне, бібліографічне, інформаційне обслуговування користувачів і виконує функцію всеукраїнського науково-дослідного, методичного та організаційного центру бібліотек відповідної галузі або категорій користувачів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Документ (Всі визначення терміна — 9)

Документ - матеріальна форма одержання, зберігання, використання і поширення інформації, зафіксованої на папері, магнітній, кіно-, фотоплівці, оптичному диску або іншому носієві

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Документ — матеріальна форма одержання, зберігання, використання і поширення інформації, зафіксованої на папері, магнітній, кіно-, фотоплівці, оптичному диску або іншому носієві.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.12.2012

Користувач бібліотеки (Всі визначення терміна — 2)

Користувач бібліотеки - фізична чи юридична особа, яка звернулася до послуг бібліотеки

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Користувач бібліотеки — фізична чи юридична особа, яка звернулася до послуг бібліотеки.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.12.2012

Міжбібліотечний абонемент (Всі визначення терміна — 2)

Міжбібліотечний абонемент - форма бібліотечного обслуговування, заснована на взаємному використанні бібліотечних фондів і довідково-пошукового апарату бібліотек

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Міжбібліотечний абонемент — форма бібліотечного обслуговування, заснована на взаємному використанні бібліотечних фондів і довідково-пошукового апарату бібліотек.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.12.2012

Національна бібліотека України (Всі визначення терміна — 2)

Національна бібліотека України є провідним культурним, освітнім, науково-інформаційним державним закладом, що здійснює функції науково-дослідного, методичного та координаційного центру з питань бібліотекознавства, бібліографознавства, документознавства, бере участь у розробленні державної політики в галузі бібліотечної справи та її реалізації

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Національна бібліотека України є провідним культурним, освітнім, науково-інформаційним державним закладом, що здійснює функції науково-дослідного, методичного та координаційного центру з питань бібліотекознавства, бібліографознавства, документознавства, бере участь у розробленні державної політики в галузі бібліотечної справи та її реалізації.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.12.2012

Централізована бібліотечна система (Всі визначення терміна — 2)

Централізована бібліотечна система - об'єднання бібліотек в єдине структурно-цілісне утворення, куди входить центральна бібліотека

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Централізована бібліотечна система — об'єднання бібліотек в єдине структурно-цілісне утворення, куди входить центральна бібліотека.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.12.2012

Центральна бібліотека

Центральні бібліотеки - головні бібліотеки регіонів, які зобов'язані формувати, зберігати та надавати в користування найбільш повне зібрання документів у межах своєї території, організовувати взаємовикористання бібліотечних ресурсів і надавати методичну допомогу бібліотекам різних видів відповідних територій

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Центральні бібліотеки

Центральні бібліотеки — головні бібліотеки регіонів, які зобов'язані формувати, зберігати та надавати в користування найбільш повне зібрання документів у межах своєї території, організовувати взаємовикористання бібліотечних ресурсів і надавати методичну допомогу бібліотекам різних видів відповідних територій.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.12.2012


вгору