Повітряний кодекс України
Кодекс України; Закон, Кодекс від 04.05.19933167-XII

Аварійно-рятувальні роботи (Всі визначення терміна — 9)

Аварійно-рятувальні роботи — це система заходів, спрямованих на своєчасне подання допомоги потерпілим.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.09.2011

Авіаційний персонал (Всі визначення терміна — 17)

Авіаційний персонал — це особовий склад авіаційного підприємства, організації, підрозділу, навчального закладу, що складається з авіаційних спеціалістів за професійною ознакою.

До складу авіаційного персоналу входять:

1) члени екіпажу повітряного судна;

2) особи командно-керівного, командно-льотного, інспекторського та інструкторського складу;

3) спеціалісти, які здійснюють регулювання використання повітряного простору України і обслуговування повітряного руху на території України;

4) спеціалісти, які здійснюють організацію і технічне обслуговування повітряних суден, а також всі види забезпечення польотів;

5) спеціалісти, які обслуговують повітряні перевезення;

6) спеціалісти, які здійснюють організацію і проведення дослідно-конструкторських, експериментальних, науково-дослідних робіт при льотних випробуваннях авіаційної техніки;

7) спеціалісти, які здійснюють нагляд і контроль за безпекою польотів, а також ті, які проводять службове розслідування авіаційних подій (державні інспектори з безпеки польотів);

8) спеціалісти, які здійснюють аналіз та контроль льотної придатності повітряних суден при розробці, випробуванні, сертифікації і серійному виробництві;

9) спеціалісти, які здійснюють забезпечення авіаційної безпеки і безпеки авіації в цілому;

10) авіаційні експерти.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.09.2011

Авіаційні правила (Всі визначення терміна — 6)

Авіаційні правила визначають і регулюють порядок діяльності авіації України з метою забезпечення безпеки польотів і екологічної безпеки.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.09.2011

Авіація як галузь

Авіація як галузь — це усі види підприємств, організацій та установ, діяльність яких спрямована на створення умов та використання повітряного простору людиною за допомогою повітряних суден.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.09.2011

Акт незаконного втручання в діяльність авіації

Актом незаконного втручання в діяльність авіації є протиправні дії, пов'язані з посяганнями на нормальну і безпечну діяльність авіації і авіаційних об'єктів, внаслідок яких сталися нещасні випадки з людьми, майнові збитки, захоплення чи викрадення повітряного судна, або такі, що створюють ситуацію для таких наслідків.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.09.2011

Державне повітряне судно (Всі визначення терміна — 9)

Повітряне судно є державним, якщо воно використовується на військовій, митній, прикордонній та міліцейській службах і зареєстровано у реєстрі державних повітряних суден.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.09.2011

Екіпаж повітряного судна (Всі визначення терміна — 3)

Екіпаж повітряного судна складається з командира, інших осіб льотного екіпажу та обслуговуючого персоналу.

Екіпаж повітряного судна — це особи авіаційного персоналу, яким у встановленому порядку доручено виконання певних обов'язків з керування і обслуговування повітряного судна при виконанні польотів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.09.2011

Експериментальне повітряне судно (Всі визначення терміна — 5)

Повітряне судно є експериментальним, якщо воно призначене для проведення випробувань, дослідно-конструкторських і науково-дослідних робіт. Експериментальне повітряне судно до реєстрів не заноситься.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.09.2011

Експлуатант повітряних суден (Всі визначення терміна — 15)

Експлуатант — особа, організація або підприємство, що експлуатує повітряні судна чи пропонує свої послуги в цій галузі.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.09.2011

Елемент структури повітряного простору України

До елементів структури повітряного простору України належать повітряні траси і місцеві повітряні лінії України, повітряні коридори для перетинання державного кордону України, встановлені та невстановлені маршрути польотів, райони виконання авіаційних робіт, заборонені зони, зони обмеження польотів і небезпечні зони.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.09.2011

Місцева повітряна лінія

Місцева повітряна лінія — це диспетчерський район або його частина, що являє собою коридор у повітряному просторі, обмежений за висотою та шириною, призначений для безпечного виконання польотів повітряними суднами і забезпечений аеродромами, засобами контролю та управління повітряним рухом.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.09.2011

Повітряна траса (Всі визначення терміна — 5)

Повітряна траса — це диспетчерський район або його частина, що являє собою коридор у повітряному просторі, обмежений за висотою та шириною, призначений для безпечного виконання польотів повітряними суднами і забезпечений аеродромами, засобами навігації, контролю та управління повітряним рухом.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.09.2011

Повітряне судно (Всі визначення терміна — 37)

Повітряне судно — це літальний апарат, що тримається в атмосфері за рахунок його взаємодії з повітрям, відмінної від взаємодії з повітрям, відбитим від земної поверхні, і здатний маневрувати в тривимірному просторі.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.09.2011

Повітряне судно-порушник (Всі визначення терміна — 3)

Повітряне судно, що перетнуло кордон України без відповідного дозволу компетентних органів, або таке, що припустилося іншого порушення порядку використання повітряного простору України, визнається судном-порушником і до нього застосовуються заходи у порядку, встановленому законодавством України, діючими міжнародними угодами.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.09.2011

Повітряний перевізник (Всі визначення терміна — 4)

Повітряним перевізником визнається будь-яка юридична чи фізична особа, яка виконує повітряні перевезення, має права експлуатанта авіаційної техніки.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.09.2011

Повітряний простір України (Всі визначення терміна — 3)

Повітряним простором України є частина повітряної сфери, розташована над суходолом і водною територією України, в тому числі над її територіальними водами (територіальним морем).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.09.2011

Політ повітряного судна

Під польотом повітряного судна слід розуміти його переміщення у повітряному просторі, а також зависання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.09.2011

Пошукові роботи щодо повітряного судна

Під пошуковими роботами слід розуміти систему заходів, спрямованих на своєчасне виявлення повітряного судна, що зазнає чи зазнало лиха.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.09.2011

Приаеродромна територія (Всі визначення терміна — 4)

Приаеродромна територія (прилегла до аеродрому зона контролю і обліку об'єктів та перешкод) — обмежена встановленими розмірами місцевість навколо аеродрому, над якою здійснюється маневрування повітряних суден.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.09.2011

Розслідування авіаційної події (Всі визначення терміна — 3)

Розслідування авіаційної події — процес, що проводиться при наявності факту авіаційної події, який включає збір і аналіз інформації про авіаційну подію, встановлює причину (причини) її виникнення, підготовку висновків із зазначенням цієї причини (причин) і вироблення рекомендацій щодо запобігання їм у майбутньому.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.09.2011

Цивільне повітряне судно (Всі визначення терміна — 13)

Повітряне судно є цивільним, якщо воно зареєстровано у державному реєстрі цивільних повітряних суден.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.09.2011

Чартерне повітряне перевезення (Всі визначення терміна — 4)

Чартерне повітряне перевезення виконується на підставі договору чартера (фрахтування повітряного судна), за яким одна сторона (фрахтівник) зобов'язується надати іншій стороні (фрахтувальнику) за плату всю місткість одного чи кількох повітряних суден на один або кілька рейсів для повітряного перевезення пасажирів, багажу, вантажу і пошти або для іншої мети, якщо це не суперечить чинному законодавству України.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.09.2011


вгору