Про центральні органи виконавчої влади
Закон України від 17.03.20113166-VI

Апарат міністерства (Всі визначення терміна — 2)

Апарат міністерства - організаційно поєднана сукупність структурних підрозділів і посад, що забезпечують діяльність міністра, а також виконання покладених на міністерство завдань

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.05.2016

Апарат міністерства

Апарат міністерства — організаційно поєднана сукупність структурних підрозділів і посад, що забезпечують діяльність міністра, а також виконання покладених на міністерство завдань.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Апарат центрального органу виконавчої влади

Апарат центрального органу виконавчої влади - організаційно поєднана сукупність структурних підрозділів, що забезпечують діяльність керівника центрального органу виконавчої влади, а також виконання покладених на центральний орган виконавчої влади завдань

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.05.2016

Державний секретар міністерства (Всі визначення терміна — 2)

Державний секретар міністерства є вищою посадовою особою з числа державних службовців міністерства. Державний секретар підзвітний і підконтрольний міністру

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.05.2016

Міністерство (Всі визначення терміна — 4)

Міністерство

Міністерство є центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику в одній чи декількох визначених Президентом України сферах, проведення якої покладено на Кабінет Міністрів України Конституцією та законами України.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Міністерство є центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику в одній чи декількох визначених Кабінетом Міністрів України сферах, проведення якої покладено на Кабінет Міністрів України Конституцією та законами України

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.05.2016

Міністр (Всі визначення терміна — 2)

Міністр як член Кабінету Міністрів України здійснює повноваження, визначені Законом України "Про Кабінет Міністрів України", в тому числі щодо спрямування та координації діяльності центральних органів виконавчої влади

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.05.2016

Міністр

Міністр як член Кабінету Міністрів України здійснює повноваження, визначені Законом України "Про Кабінет Міністрів України", в тому числі щодо спрямування та координації діяльності центральних органів виконавчої влади.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Система центральних органів виконавчої влади (Всі визначення терміна — 2)

Систему центральних органів виконавчої влади складають міністерства України (далі - міністерства) та інші центральні органи виконавчої влади.

Система центральних органів виконавчої влади є складовою системи органів виконавчої влади, вищим органом якої є Кабінет Міністрів України

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.05.2016

Система центральних органів виконавчої влади є складовою системи органів виконавчої влади, вищим органом якої є Кабінет Міністрів України.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013


вгору