Про охорону прав на сорти рослин
Закон України від 21.04.19933116-XII

Автор сорту

Автор сорту - фізична особа, яка безпосередньо вивела чи винайшла і поліпшила сорт

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.10.2018

Автор сорту (селекціонер) (Всі визначення терміна — 4)

Автор сорту (селекціонер) — людина, яка безпосередньо вивела або виявила і поліпшила сорт.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Батьківські компоненти

Батьківські компоненти - складові гібриду першого покоління (лінія, гібрид), що використовувалися для його створення

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.10.2018

Ботанічний таксон (Всі визначення терміна — 4)

Ботанічний таксон — відособлена група рослин, споріднених між собою спільністю ознак і властивостей, завдяки чому їм можна присвоїти таксономічну категорію.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Ботанічний таксон - таксономічна категорія, встановлена для відособленої групи рослин, споріднених між собою спільністю ознак, властивостей

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.10.2018

Виключне право на дозвіл чи заборону використання сорту

Виключне право на дозвіл чи заборону використання сорту полягає в тому, що ніхто без дозволу володільця патенту не може здійснювати щодо посадкового матеріалу сорту такі дії:

а) виробництво або відтворення (з метою розмноження);

б) доведення до кондиції з метою розмноження;

в) пропонування до продажу;

г) продаж або інший комерційний обіг;

д) вивезення за межі митної території України;

е) ввезення на митну територію України;

є) зберігання для будь-якої із цілей, зазначених у пунктах "а" — "е" цієї частини.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Використання сорту (Всі визначення терміна — 4)

Використання сорту — будь-яка дія щодо сорту, що зазначена у цьому Законі в переліку дій, які потребують дозволу володільця патенту.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Використання сорту - будь-яка дія щодо сорту, зазначена в цьому Законі в переліку дій, що потребують дозволу володільця патенту або, за його відсутності, власника майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.10.2018

Власник майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту (Всі визначення терміна — 3)

Власник майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту — особа, якій належить впродовж визначеного цим Законом строку і засвідчене свідоцтвом про державну реєстрацію сорту майнове право інтелектуальної власності на поширення сорту рослин.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Власник майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту - особа, якій належить упродовж визначеного цим Законом строку і засвідчене свідоцтвом про державну реєстрацію сорту майнове право інтелектуальної власності на поширення сорту рослин

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.10.2018

Володілець патенту

Володілець патенту — особа, якій належить впродовж визначеного цим Законом строку і засвідчені патентом майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Держава-учасник щодо охорони прав на сорти рослин

Держава-учасник — держава, що приєдналась до Міжнародної конвенції з охорони нових сортів рослин, прийнятої 2 грудня 1961 року і переглянутої 10 листопада 1972 року, 23 жовтня 1978 року і 19 березня 1991 року.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Держава-учасниця

Держава-учасниця - держава, що приєдналася до Міжнародної конвенції з охорони нових сортів рослин, прийнятої 2 грудня 1961 року і переглянутої 10 листопада 1972 року, 23 жовтня 1978 року і 19 березня 1991 року

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.10.2018

Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні - офіційний перелік сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.10.2018

Договір про виключну ліцензію

Митом і не підлягають квотуванню, ліцензуванню і сертифікації та державній санітарно-гігієнічній експертизі, а карантинний огляд цих зразків здійснюється на безоплатній основі. Митне оформлення їх здійснюється без сертифікатів відповідності на основі документального підтвердження Установи, що ці зразки ввозяться для проведення експертизи на придатність на поширення.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Договір про невиключну ліцензію

Установа зобов'язана щорічно повідомляти заявника про результати експертизи сорту, а також надавати йому коментарі до.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.11.2006

Експертний заклад (Всі визначення терміна — 3)

Експертний заклад - підприємство, установа або організація, уповноважені Компетентним органом на виконання окремих повноважень у сфері охорони прав на сорти рослин відповідно до цього Закону

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.10.2018

Заклад експертизи щодо сортів рослин

Заклад експертизи — науковий заклад, що уповноважений Установою проводити експертизу заявок, перевірку збереженості сорту та виконувати інші завдання, що випливають з цього Закону.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.07.2002

Заявка на сорт рослин (заявка) (Всі визначення терміна — 2)

Заявка на сорт рослин (заявка) — сукупність документів, необхідних для реєстрації сорту і отримання охоронних документів, що засвідчують права на сорт.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Заявник (Всі визначення терміна — 130)

Заявник — особа, яка подала заявку.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Зібраний матеріал (Всі визначення терміна — 2)

Зібраний матеріал — зібраний урожай рослин або їх частин, вирощених з посадкового матеріалу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Майнове право власника сорту

Майновим правом власника сорту є його виключне право на використання власного сорту і на дозвіл чи заборону використання сорту іншими особами.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Майнове право інтелектуальної власності на поширення сорту рослин

Майновим правом інтелектуальної власності на поширення сорту рослин є право його володільця на поширення сорту і на дозвіл чи заборону поширення сорту іншими особами

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.10.2018

Майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин

Майновими правами інтелектуальної власності на сорт рослин є право володільця патенту на використання сорту та виключне право на дозвіл чи заборону використання сорту іншими особами

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.10.2018

Об'єкт заявки

Об’єкт заявки - сорт рослин, щодо якого подано заявку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.10.2018

Ознаки сорту рослин

Ознаки — показники, за якими розрізняють сорти під час проведення експертизи заявки без врахування їх економічної важливості.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Патент на сорт рослин

Патент — охоронний документ, що засвідчує пріоритет і майнове право інтелектуальної власності на сорт рослин.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Підтримувач сорту (Всі визначення терміна — 3)

Підтримувач сорту — фізична або юридична особа, яка впродовж чинності визначеного цим Законом строку майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин, засвідченого свідоцтвом про державну реєстрацію сорту рослин, забезпечує збереженість сорту у процесі його господарського обороту шляхом підтримання ознак, породжених певним генотипом або комбінацією генотипів відповідно до прояву, що був зафіксований при державній реєстрації.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Посадковий матеріал (Всі визначення терміна — 5)

Посадковий матеріал — матеріальний носій сорту, рослини та їх частини, що вважаються придатними для відтворення цілісних рослин.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Поширення сорту (Всі визначення терміна — 5)

Поширення сорту — комерційне розповсюдження посадкового матеріалу — матеріального носія сорту, занесеного до Реєстру сортів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Поширення сорту - комерційне розповсюдження посадкового матеріалу - матеріального носія сорту, занесеного до Реєстру сортів рослин України

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.10.2018

Примусова ліцензія на використання сорту

Примусова ліцензія на використання сорту дає право особі, яка її отримує, використовувати сорт без дозволу володільця патенту. Видавати примусові ліцензії на використання сортів можуть Кабінет Міністрів України і суд

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.10.2018

Реєстр заявок (Всі визначення терміна — 2)

Реєстр заявок — Державний реєстр заявок на сорти рослин.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Реєстр патентів

Реєстр патентів — Державний реєстр прав інтелектуальної власності на сорти рослин.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Реєстр сортів рослин

Реєстр сортів — Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Роботодавець щодо охорони прав на сорти рослин

Роботодавець — особа, юридична або фізична, де (або у якої) працює селекціонер за трудовим договором.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Свідоцтво про авторство на сорт (Всі визначення терміна — 2)

Свідоцтво про авторство на сорт — охоронний документ, що засвідчує особисте немайнове право авторства на сорт.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Свідоцтво про державну реєстрацію сорту рослин (Всі визначення терміна — 2)

Свідоцтво про державну реєстрацію сорту рослин — охоронний документ, що засвідчує майнове право інтелектуальної власності на поширення сорту рослин.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Селекціонер

Селекціонер - автор сорту, особа, яка має трудові чи цивільно-правові відносини з автором сорту щодо виведення або винайдення та поліпшення сорту, правонаступник (спадкоємець) першої або другої із зазначених вище осіб, залежно від конкретного випадку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.10.2018

Сорт рослин (Всі визначення терміна — 6)

Сорт рослин — окрема група рослин (клон, лінія, гібрид першого покоління, популяція) в рамках нижчого із відомих ботанічних таксонів, яка, незалежно від того, задовольняє вона повністю або ні умови виникнення правової охорони:

- може бути визначена ступенем прояву ознак, що є результатом діяльності даного генотипу або комбінації генотипів;

- може бути відрізнена від будь-якої іншої групи рослин ступенем прояву принаймні однієї з цих ознак;

- може розглядатися як єдине ціле з точки зору її придатності для відтворення в незмінному вигляді цілих рослин сорту.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Сорт рослин - окрема група рослин (клон, лінія, гібрид першого покоління, популяція) в рамках нижчого із відомих ботанічних таксонів (рід, вид, різновидність) незалежно від того, чи задовольняє вона умови виникнення правової охорони

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.10.2018

Установа щодо охорони прав на сорти рослин

Установа — урядовий орган державного управління з питань правової охорони інтелектуальної власності на сорти рослин, що діє у складі центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.11.2006


вгору