Про Червону книгу України
Закон України від 07.02.20023055-III

Вразливі види види тваринного і рослинного світу

Вразливі — види, які у найближчому майбутньому можуть бути віднесені до категорії зникаючих, якщо триватиме дія факторів, що негативно впливають на стан їх популяцій.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Зникаючі види види тваринного і рослинного світу

Зникаючі — види, які перебувають під загрозою зникнення у природних умовах і збереження яких є малоймовірним, якщо триватиме дія факторів, що негативно впливають на стан їх популяцій.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Зниклі в природі види види тваринного і рослинного світу

Зниклі в природі — види, які зникли в природі, але збереглися у спеціально створених умовах.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Недостатньо відомі види тваринного і рослинного світу

Недостатньо відомі — види, які не можна віднести до жодної із зазначених категорій через відсутність необхідної повної і достовірної інформації.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Неоцінені види тваринного і рослинного світу

Неоцінені — види, про які відомо, що вони можуть належати до категорії зникаючих, вразливих чи рідкісних, але ще не віднесені до неї.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Об'єкти Червоної книги України

Об'єктами Червоної книги України є рідкісні і такі, що перебувають під загрозою зникнення, види тваринного і рослинного світу, які постійно або тимчасово перебувають (зростають) у природних умовах у межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.01.2009

Охорона та відтворення об'єктів Червоної книги України

Охорона та відтворення об'єктів Червоної книги України — це комплекс організаційних, правових, економічних, наукових, інших заходів, спрямованих на забезпечення збереження, охорони та відтворення рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Рідкісні види види тваринного і рослинного світу

Рідкісні — види, популяції яких невеликі і на даний час не належать до категорії зникаючих чи вразливих, хоча їм і загрожує небезпека.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Червона книга України

Червона книга України є офіційним державним документом, який містить перелік рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу у межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, а також узагальнені відомості про сучасний стан цих видів тваринного і рослинного світу та заходи щодо їх збереження і відтворення.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012


вгору