Перелік термінів Кількість: 34 терміна

Товар

"Товар" — будь-які вироби, технології, послуги або інформація, що в сукупності або окремо підлягають державному експортному контролю або відповідно до законодавства не підлягає експортному контролю.


Товар — продукт праці, що виробляється та/або реалізується суб'єктами підприємницької діяльності через оптову та роздрібну торгівлю.

 Про затвердження Положення про штрихове кодування товарів
МЗЕЗторг України; Наказ, Положення, Форма типового документа від 27.08.1996530

Товар - будь-який предмет господарського обігу, в тому числі продукція, роботи, послуги, цінні папери, об'єкти права інтелектуальної власності

 Про рекламу
Закон України від 03.07.1996270/96-ВР

Товар — будь-який предмет господарського обігу, в тому числі продукція, роботи, послуги, цінні папери, об'єкти права інтелектуальної власності.

 Про рекламу
Закон України від 03.07.1996270/96-ВР

Товар — продукт діяльності (включаючи роботи, послуги, а також цінні папери), призначений для реалізації.


Товар - будь-яка продукція, послуги, роботи, права інтелектуальної власності та інші немайнові права, призначені для продажу (оплатної передачі)

 Про зовнішньоекономічну діяльність
Закон України від 16.04.1991959-XII

Товар — будь-яка продукція, послуги, роботи, права інтелектуальної власності та інші немайнові права, призначені для продажу (оплатної передачі).

 Про зовнішньоекономічну діяльність
Закон України від 16.04.1991959-XII

Товар — будь-яка продукція, призначена для продажу.


Товар - будь-яка продукція, призначена для продажу


Товар — будь-яка продукція, призначена для продажу.


Товар - будь-яка продукція, призначена для продажу


Товар — будь-яка продукція, призначена для продажу.


Товар - будь-яка продукція, призначена для продажу


Товар — будь-яка продукція, послуги, роботи, права інтелектуальної власності та інші немайнові права, призначені для продажу (оплатної передачі).


Товар - будь-яка продукція, послуги, роботи, права інтелектуальної власності та інші немайнові права, призначені для продажу (оплатної передачі)


Товар — будь-яка продукція, послуги, роботи, права інтелектуальної власності та інші немайнові права, призначені для продажу (оплатної передачі).


Товар — будь-які предмети, що переміщуються через митний кордон України.


Товар — будь-який предмет господарського обороту, в тому числі продукція, роботи, послуги, документи, що підтверджують зобов'язання та права (зокрема цінні папери).

 Про захист економічної конкуренції
Закон України від 11.01.20012210-III

Товар - будь-який предмет господарського обороту, в тому числі продукція, роботи, послуги, документи, що підтверджують зобов’язання та права (зокрема цінні папери)

 Про захист економічної конкуренції
Закон України від 11.01.20012210-III

Товар - будь-який предмет господарського обороту, в тому числі продукція, роботи, послуги, документи, що підтверджують зобов'язання та права (зокрема цінні папери);


Товар — будь-яка продукція, інше нерухоме та рухоме майно (у тому числі цінні папери), роботи, послуги, права інтелектуальної власності, інші майнові та немайнові права, призначені для продажу (оплатного передавання).


Товар - будь-яка продукція, інше нерухоме та рухоме майно (у тому числі цінні папери), роботи, послуги, права інтелектуальної власності, інші майнові та немайнові права, призначені для продажу (оплатного передавання)


Товар — товарна номенклатура, яку внесено до дозвільного документа.


Товар — рослини, продукти рослинного походження та/або інші підкарантинні матеріали, перевезені для торгівлі, переробки або з іншою метою.


Товар (вантаж) — будь-яке рухоме майно (у тому числі валютні цінності, культурні цінності), а також транспортні засоби, за винятком транспортних засобів, що використовуються виключно для перевезення товарів (вантажів) через митний кордон України.


"Товар" — будь-яке майно, як матеріал, так і продукт, у тому числі теплова, електрична, інші види енергії й транспортні засоби, які переміщуються через митний кордон (за винятком транспортних засобів, що здійснюють міжнародні перевезення пасажирів і товарів).

 Угода про Правила визначення країни походження товарів у Співдружності Незалежних Держав (укр/рос)
СНД; Угода, Правила, Перелік, Форма, Міжнародний документ від 20.11.2009

товар - продукція, роботи, послуги, матеріально-технічні ресурси, майнові та немайнові права, що підлягають продажу (реалізації);

 Про ціни і ціноутворення
Закон України від 21.06.20125007-VI

Товар - електроенергія, що переміщується лініями електропередачі


Товар - любая продукция, произведенная промышленным способом, или любая сельскохозяйственная продукция, включая рыбопродукцию


Товар означає тварин або рослин чи їхні категорії або специфічні продукти та інші об’єкти, які переміщуються у торговельних або інших цілях, зокрема ті, які визначені у пунктах 2-7 цієї статті

 Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони
Україна, Європейський Союз, Євратом, Бельґія, Болгарія, Чеська Республіка, Данія, Німеччина, Естонія, Ірландія, Греція, Іспанія, Франція, Хорватія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембурґ, Угорщина, Мальта, Нідерланди, Австрія, Польща, Португалія, Румунія, Словенія, Словаччина, Фінляндія, Швеція, Великобританія; Угода, Список, Міжнародний документ від 27.06.2014

Товар означає лише легкові автомобілі, що мають походження зі Сторони ЄС та які класифікуються за товарною позицією 8703 згідно з правилами походження, встановленими у Протоколі I до цієї Угоди щодо визначення концепції «походження товарів» і методів адміністративного співробітництва

 Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони
Україна, Європейський Союз, Євратом, Бельґія, Болгарія, Чеська Республіка, Данія, Німеччина, Естонія, Ірландія, Греція, Іспанія, Франція, Хорватія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембурґ, Угорщина, Мальта, Нідерланди, Австрія, Польща, Португалія, Румунія, Словенія, Словаччина, Фінляндія, Швеція, Великобританія; Угода, Список, Міжнародний документ від 27.06.2014

Товар - будь-який товар, у тому числі визнаний в установленому порядку гуманітарною допомогою, який переміщується в районі проведення антитерористичної операції через лінію зіткнення та/або в її межах


Товар - окрема рухома річ, сукупність рухомих речей (крім грошових коштів, валютних цінностей, цінних паперів, майнових прав та обов’язків), яка(і) має(ють) чітко визначені технічні (споживчі) характеристики (показники)


Товар або товари Сторони означають вітчизняні товари в розумінні ГАТТ 1994 або такі товари, які Сторони можуть узгодити і включають товари походженням зі Сторони

 Угода про вільну торгівлю між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль
Угода Кабінету Міністрів України; Ізраїль; Міжнародний документ від 21.01.2019


вгору