Перелік термінів Кількість: 1 термін

Тісні зв'язки

"Тісні зв'язки" означає ситуацію, за якої дві або більше фізичні або юридичні особи сполучаються в один з наступних способів:

(a) участь у формі володіння, прямого або у формі контролю, 20% або більше прав голосу, або капіталу компанії;

(b) контроль; або

(c) факт, що обидві або усі особи є перманентно сполученими в одну або ту ж саму третю особу шляхом контрольних взаємовідносин.

 Директива 2006/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради про започаткування та здійснення діяльності кредитних установ (виправлене видання)
Європейський Союз; Директива, Класифікація, Перелік, Міжнародний документ від 14.06.20062006/48/ЄС


вгору