Перелік термінів Кількість: 1 термін

Тип посудин

Тип посудин — посудини належать до визначеного типу, якщо вони задовільняють такі умови:

мають схожу геометричну форму (тобто обичайки і днища або тільки днища, в обох випадках днища тієї самої форми);

належать до самостійного класу згідно з класифікацією, визначеною у розділі 4;

матеріал і товщина стінки посудин належать до визначених методів контролю процесу зварювання, включаючи відгалуження, штуцери, отвори для огляду;

їх отвори для огляду належать до визначеного типу (прикладами різних типів отворів для огляду є оглядовий лючок, лючок для руки, лючок для голови, люк для людини);

призначені для одного і того самого інтервалу розрахункових температур.

 Про затвердження Технічного регламенту з підтвердження відповідності безпеки простих посудин високого тиску
Держспоживстандарт України; Наказ, Регламент, Форма типового документа від 31.12.2003280


вгору