Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

Автор сорту (селекціонер) (Всі визначення терміна — 4)

Автор сорту (селекціонер) — людина, яка безпосередньо створила (виявила і/або вивела і/або поліпшила) сорт.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.07.2002

Ботанічний таксон (Всі визначення терміна — 4)

Ботанічний таксон — відособлена група рослин, споріднених між собою спільністю ознак і властивостей, завдяки чому їм можна присвоїти таксономічну категорію.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.07.2002

Використання сорту (Всі визначення терміна — 4)

Використання сорту — будь-яка дія щодо сорту, що зазначена у цьому Законі в переліку дій, які потребують дозволу його власника.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.07.2002

Власник сорту

Власник сорту — особа, якій належить впродовж визначеного цим Законом строку і засвідчене патентом право на сорт.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.07.2002

Держава-учасник щодо прав на сорти рослин

Держава-учасник — держава, що приєдналась до Міжнародної конвенції з охорони нових сортів рослин, прийнятої 2 грудня 1961 року і переглянутої 10 листопада 1972 року, 23 жовтня 1978 року і 19 березня 1991 року.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.07.2002

Заклад експертизи (Всі визначення терміна — 2)

Заклад експертизи — науковий заклад, що уповноважений Установою проводити експертизу заявок, перевірку збереженості сорту та виконувати інші завдання, що випливають з цього Закону.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.07.2002

Заявка на сорт рослин (заявка) (Всі визначення терміна — 2)

Заявка на сорт рослин (заявка) — сукупність документів, необхідних для реєстрації сорту і отримання охоронних документів, що засвідчують право на сорт.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.07.2002

Заявник (Всі визначення терміна — 124)

Заявник — особа, яка подала заявку.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.07.2002

Зібраний матеріал (Всі визначення терміна — 2)

Зібраний матеріал — зібраний урожай рослин або їх частин, вирощених з посадкового матеріалу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.07.2002

Компетентний орган держави-учасника щодо прав на сорти рослин

Компетентний орган держави-учасника — орган держави-учасника, що реєструє права на сорти.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.07.2002

Ознаки щодо прав на сорти рослин

Ознаки — показники, за якими розрізняють сорти під час проведення експертизи заявки без врахування їх економічної важливості.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.07.2002

Патент (Всі визначення терміна — 5)

Патент — охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на сорт рослин.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.07.2002

Посадковий матеріал (Всі визначення терміна — 5)

Посадковий матеріал — рослини та їх частини, що вважаються придатними для відтворення цілісних рослин.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.07.2002

Поширення сорту (Всі визначення терміна — 5)

Поширення сорту — комерційне розповсюдження сорту, занесеного до Реєстру сортів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.07.2002

Свідоцтво про авторство на сорт (Всі визначення терміна — 2)

Свідоцтво про авторство на сорт — охоронний документ, що засвідчує особисте немайнове право авторства на сорт.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.07.2002

Сорт рослин (Всі визначення терміна — 6)

Сорт рослин — окрема група рослин (клон, лінія, гібрид першого покоління, популяція) в рамках нижчого із відомих ботанічних таксонів, яка, незалежно від того, задовольняє вона повністю або ні умови надання правової охорони:

- може бути визначена ступенем прояву ознак, що є результатом діяльності даного генотипу або комбінації генотипів;

- може бути відрізнена від будь-якої іншої групи рослин ступенем прояву принаймні однієї з цих ознак;

- може розглядатися як єдине ціле з точки зору її придатності для відтворення в незмінному вигляді цілих рослин сорту.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.07.2002

Установа щодо прав на сорти рослин

Установа — урядовий орган державного управління, що діє у складі центрального органу виконавчої влади з питань сільського господарства і продовольства.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.07.2002