Перелік термінів Кількість: 4 терміна

Таємна інформація

"Таємна інформація" означає інформацію в будь-якій формі, що потребує захисту від несанкціонованого розголошення, яке могло тією чи тією мірою завдати шкоди суттєвим інтересам, зокрема національній безпеці, Сторін або окремих країн-членів.


"Таємна інформація" — будь-яка інформація, документація, матеріали або проекти, які мають ступінь таємності, вищий, ніж "для службового користування" відповідно до національного законодавства.

 Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки про оборонно-промислове співробітництво
Туреччина, Кабінет Міністрів України; Угода, Міжнародний документ від 17.01.2007

Таємна інформація - інформація, доступ до якої обмежується,  розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю.

 Про доступ до публічної інформації
Закон України від 13.01.20112939-VI

Таємна інформація — інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації", розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю.

 Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Верховному Суді України
Наказ Верховного суду України; Положення, Перелік, Порядок, Форма, Форма типового документа, Інструкція від 06.05.201116/0/18-11


вгору