Перелік термінів Кількість: 2 терміна

Автоматизована карткова система

Автоматизована карткова система (далі — АКС) — це програмно-технічний комплекс, що встановлений у банку, який є членом Національної системи масових електронних платежів, що забезпечує проведення операцій з емісії карток, оброблення інформації за операціями з ними та управління банківськими і торговельними терміналами, банкоматами. Складається з 2 основних компонентів: сервера баз даних (далі — СБД) та сервера авторизації (далі — СА).

 Про затвердження Тимчасового положення про Національну систему масових електронних платежів
Постанова Національного банку України; Положення від 24.04.2000161

Автоматизована карткова система (далі — АКС) — програмно-технічний комплекс, за допомогою якого забезпечується виконання функцій членом(ами) чи учасником(ами) НСМЕП щодо емісії карток, оброблення інформації за операціями з їх застосуванням, управління терміналами і банкоматами тощо.

 Про затвердження Правил Національної системи масових електронних платежів
Постанова Національного банку України; Правила від 10.12.2004620


вгору