Виробництво питної води (Всі визначення терміна — 3)

Виробництво питної води - забір води з джерел питного водопостачання та/або доведення її якості до вимог на питну воду


Виробництво питної води - забір води з джерел питного водопостачання та/або доведення її якості до вимог на питну воду

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.05.2019

Виробництво питної води — забір води з джерел питного водопостачання та доведення її якості до вимог на питну воду.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Вода питна (Всі визначення терміна — 4)

Вода питна — вода, яка за органолептичними властивостями, хімічним і мікробіологічним складом та радіологічними показниками відповідає державним стандартам та санітарному законодавству.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Водовідведення (Всі визначення терміна — 3)

Водовідведення - діяльність із збирання, транспортування та очищення стічних вод за допомогою систем централізованого водовідведення або інших споруд відведення та/або очищення стічних вод


Водовідведення - діяльність із збирання, транспортування та очищення стічних вод за допомогою систем централізованого водовідведення або інших споруд відведення та/або очищення стічних вод

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.05.2019

Водопровідна мережа (Всі визначення терміна — 2)

Водопровідна мережа - система трубопроводів, відповідних споруд та устаткування для розподілу і подачі питної води споживачам

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.05.2019

Водопровідна мережа — система трубопроводів, відповідних споруд та устаткування для розподілу і подачі питної води споживачам.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Джерело питного водопостачання (Всі визначення терміна — 2)

Джерело питного водопостачання - водний об'єкт, вода якого використовується для питного водопостачання після відповідної обробки або без неї

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.05.2019

Джерело питного водопостачання — водний об'єкт, вода якого використовується для питного водопостачання після відповідної обробки або без неї.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Екологічна броня питного водопостачання (Всі визначення терміна — 2)

Екологічна броня питного водопостачання — мінімальний рівень використання питної води споживачами (крім населення), необхідний для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Екологічна броня питного водопостачання - мінімальний рівень використання питної води споживачами (крім населення), необхідний для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.05.2019

Інвестиційна програма (Всі визначення терміна — 22)

Інвестиційна програма - комплекс заходів, затверджений в установленому порядку, для підвищення рівня надійності та забезпечення ефективної роботи систем централізованого водопостачання і водовідведення, який містить зобов'язання суб'єкта господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення щодо будівництва (реконструкції, модернізації) об'єктів у цій сфері, поліпшення якості послуг, з відповідними розрахунками та обґрунтуваннями, а також зазначенням джерел фінансування та графіка виконання

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.05.2019

Індивідуальні та колективні установки (пристрої) питного водопостачання (Всі визначення терміна — 2)

Індивідуальні та колективні установки (пристрої) питного водопостачання - установки (пристрої) для забору води з водного об'єкта або водопровідної мережі та доведення її якості до вимог державних стандартів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.05.2019

Індивідуальні та колективні установки (пристрої) питного водопостачання — установки (пристрої) для забору води з водного об'єкта або водопровідної мережі та доведення її якості до вимог державних стандартів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Контрольний створ водного об'єкта (Всі визначення терміна — 2)

Контрольний створ водного об'єкта — поперечний перетин водного об'єкта, у якому здійснюється контроль за якістю води.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Контрольний створ водного об'єкта - поперечний перетин водного об'єкта, у якому здійснюється контроль за якістю води

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.05.2019

Нецентралізоване питне водопостачання (Всі визначення терміна — 2)

Нецентралізоване питне водопостачання — забезпечення індивідуальних споживачів питною водою з джерел питного водопостачання, за допомогою пунктів розливу води (в тому числі пересувних), застосування установок (пристроїв) підготовки питної води та постачання фасованої питної води.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Нецентралізоване питне водопостачання - забезпечення індивідуальних споживачів питною водою з джерел питного водопостачання, за допомогою пунктів розливу води (в тому числі пересувних), застосування установок (пристроїв) підготовки питної води та постачання фасованої питної води

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.05.2019

Нормативи питного водопостачання (Всі визначення терміна — 2)

Нормативи питного водопостачання - розрахункова кількість питної води, яка необхідна для забезпечення питних, фізіологічних, санітарно-гігієнічних та побутових потреб однієї людини протягом доби у конкретному населеному пункті, на окремому об'єкті або транспортному засобі при нормальному функціонуванні систем питного водопостачання, при їх порушенні та при надзвичайних ситуаціях техногенного або природного характеру

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.05.2019

Нормативи питного водопостачання — розрахункова кількість питної води, яка необхідна для забезпечення питних, фізіологічних, санітарно-гігієнічних та побутових потреб однієї людини протягом доби у конкретному населеному пункті, на окремому об'єкті або транспортному засобі при нормальному функціонуванні систем питного водопостачання, при їх порушенні та при надзвичайних ситуаціях техногенного або природного характеру.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Питна вода (Всі визначення терміна — 2)

Питна вода - вода, призначена для споживання людиною (водопровідна, фасована, з бюветів, пунктів розливу, шахтних колодязів та каптажів джерел), для використання споживачами для задоволення фізіологічних, санітарно-гігієнічних, побутових та господарських потреб, а також для виробництва продукції, що потребує її використання, склад якої за органолептичними, мікробіологічними, паразитологічними, хімічними, фізичними та радіаційними показниками відповідає гігієнічним вимогам. Питна вода не вважається харчовим продуктом в системі питного водопостачання та в пунктах відповідності якості питної води


Питна вода - вода, призначена для споживання людиною (водопровідна, фасована, з бюветів, пунктів розливу, шахтних колодязів та каптажів джерел), для використання споживачами для задоволення фізіологічних, санітарно-гігієнічних, побутових та господарських потреб, а також для виробництва продукції, що потребує її використання, склад якої за органолептичними, мікробіологічними, паразитологічними, хімічними, фізичними та радіаційними показниками відповідає гігієнічним вимогам. Питна вода не вважається харчовим продуктом в системі питного водопостачання та в пунктах відповідності якості питної води

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.05.2019

Питне водопостачання (Всі визначення терміна — 2)

Питне водопостачання — діяльність, пов'язана з виробництвом, транспортуванням та постачанням питної води споживачам питної води, охороною джерел та систем питного водопостачання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Питне водопостачання - діяльність, пов'язана з виробництвом, транспортуванням та постачанням питної води споживачам питної води, охороною джерел та систем питного водопостачання

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.05.2019

Підприємство питного водопостачання (Всі визначення терміна — 3)

Підприємство питного водопостачання — суб'єкт господарювання, що здійснює експлуатацію об'єктів централізованого питного водопостачання, забезпечує населення питною водою за допомогою пунктів розливу (в тому числі пересувних), застосування установок (пристроїв) підготовки питної води та виробництво фасованої питної води.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Підприємство питного водопостачання - суб'єкт господарювання, що здійснює експлуатацію об'єктів централізованого питного водопостачання, забезпечує населення питною водою за допомогою пунктів розливу (в тому числі пересувних), застосування установок (пристроїв) підготовки питної води та/або виробництво фасованої питної води


Підприємство питного водопостачання - суб'єкт господарювання, що здійснює експлуатацію об'єктів централізованого питного водопостачання, забезпечує населення питною водою за допомогою пунктів розливу (в тому числі пересувних), застосування установок (пристроїв) підготовки питної води та/або виробництво фасованої питної води

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.05.2019

Підприємство централізованого водовідведення

Підприємство централізованого водовідведення - суб’єкт господарювання, що здійснює експлуатацію об’єктів/систем централізованого водовідведення

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.05.2019

Популяційний еквівалент населеного пункту (Всі визначення терміна — 2)

Популяційний еквівалент населеного пункту - навантаження стічної води органічними речовинами, що підлягають біологічному розкладенню, з п’ятиденним біохімічним споживанням кисню, що становить 60 грамів кисню на людину на добу


Популяційний еквівалент населеного пункту - навантаження стічної води органічними речовинами, що підлягають біологічному розкладенню, з п’ятиденним біохімічним споживанням кисню, що становить 60 грамів кисню на людину на добу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.05.2019

Поточні рахунки із спеціальним режимом використання для кредитних коштів (Всі визначення терміна — 3)

Поточні рахунки із спеціальним режимом використання для кредитних коштів - рахунки суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, відкриті в національній або іноземній валюті, призначені для накопичення та використання кредитних (позикових) коштів, отриманих від міжнародних фінансових організацій, іноземних державних установ чи відповідно до міжурядових договорів, або коштів, залучених державою або суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення під державні чи місцеві гарантії, виключно для підготовки та виконання інвестиційних програм (заходів) у зазначеній сфері за рахунок таких коштів, а також для надходження коштів для повернення та обслуговування кредиту (позики) відповідно до договорів кредиту (позики)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.05.2019

Поточні рахунки із спеціальним режимом використання для кредитних коштів - рахунки суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, відкриті в національній або іноземній валюті, призначені для накопичення та використання кредитних (позикових) коштів, отриманих від міжнародних фінансових організацій, іноземних державних установ чи відповідно до міжурядових договорів, або коштів, залучених державою або суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення під державні чи місцеві гарантії, виключно для підготовки та виконання інвестиційних програм (заходів) у зазначеній сфері за рахунок таких коштів, а також для надходження коштів для повернення та обслуговування кредиту (позики) відповідно до договорів кредиту (позики)

Поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами (Всі визначення терміна — 2)

Поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами - рахунки суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, призначені для накопичення та використання коштів виключно для виконання інвестиційних програм у зазначеній сфері

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.05.2019

Пункт відповідності якості питної води (Всі визначення терміна — 2)

Пункт відповідності якості питної води - місце відбору проб води, в якому встановлюється відповідність якості води гігієнічним вимогам до питної води, а саме:

з кранів систем питного водопостачання - для водопровідної питної води;

у місцях розливу у споживчу тару - для фасованої питної води;

у місцях розливу у тару споживача - для питної води з пунктів розливу питної води;

у місцях використання на підприємстві - для питної води, що використовується для виробничих (технологічних) потреб


Пункт відповідності якості питної води - місце відбору проб води, в якому встановлюється відповідність якості води гігієнічним вимогам до питної води, а саме:

з кранів систем питного водопостачання - для водопровідної питної води;

у місцях розливу у споживчу тару - для фасованої питної води;

у місцях розливу у тару споживача - для питної води з пунктів розливу питної води;

у місцях використання на підприємстві - для питної води, що використовується для виробничих (технологічних) потреб

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.05.2019

Пункт розливу питної води (Всі визначення терміна — 2)

Пункт розливу питної води — місце розливу питної води (з автоцистерн, свердловин, каптажів тощо) в тару споживача.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Пункт розливу питної води - місце розливу питної води (з автоцистерн, свердловин, каптажів тощо) в тару споживача

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.05.2019

Система питного водопостачання (Всі визначення терміна — 2)

Система питного водопостачання - сукупність технічних засобів, включаючи мережі, споруди, устаткування (пристрої), для централізованого та нецентралізованого питного водопостачання

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.05.2019

Система питного водопостачання — сукупність технічних засобів, включаючи мережі, споруди, устаткування (пристрої), для централізованого та нецентралізованого питного водопостачання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Система централізованого водовідведення (Всі визначення терміна — 5)

Система централізованого водовідведення - сукупність технічних засобів, включаючи мережі, споруди, устаткування (пристрої), для централізованого відведення та очищення стічних вод, що пов’язані єдиним технологічним процесом


Система централізованого водовідведення - сукупність технічних засобів, включаючи мережі, споруди, устаткування (пристрої), для централізованого відведення та очищення стічних вод, що пов’язані єдиним технологічним процесом

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.05.2019

Споживач питної води (Всі визначення терміна — 4)

Споживач питної води - юридична або фізична особа, яка використовує питну воду для забезпечення питних фізіологічних, санітарно-гігієнічних, побутових та господарських потреб


Споживач питної води - юридична або фізична особа, яка використовує питну воду для забезпечення питних фізіологічних, санітарно-гігієнічних, побутових та господарських потреб

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.05.2019

Споживач питної води — юридична або фізична особа, яка використовує питну воду для забезпечення фізіологічних, санітарно-гігієнічних, побутових та господарських потреб.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Технічні умови (Всі визначення терміна — 15)

Технічні умови - це комплекс умов і вимог до інженерного забезпечення систем водопостачання та водовідведення, які мають відповідати його розрахунковим параметрам


Технічні умови - це комплекс умов і вимог до інженерного забезпечення систем водопостачання та водовідведення, які мають відповідати його розрахунковим параметрам

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.05.2019

Технічні умови — це комплекс умов і вимог до інженерного забезпечення систем питного водопостачання, які мають відповідати його розрахунковим параметрам.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Технологічні нормативи використання питної води (Всі визначення терміна — 2)

Технологічні нормативи використання питної води - максимально допустимий обсяг технологічних витрат води при її виробництві та транспортуванні, використанні на власні потреби підприємствами питного водопостачання та утриманні зон санітарної охорони

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.05.2019

Технологічні нормативи використання питної води — максимально допустимий обсяг технологічних витрат води при її виробництві та транспортуванні, використанні на власні потреби підприємствами питного водопостачання та утриманні зон санітарної охорони.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012


вгору