Про тваринний світ
Закон України від 13.12.20012894-III

Дикі тварини (Всі визначення терміна — 3)

Дикі тварини — хордові, в тому числі хребетні (ссавці, птахи, плазуни, земноводні, риби та інші) і безхребетні (членистоногі, молюски, голкошкірі та інші) в усьому їх видовому і популяційному різноманітті та на всіх стадіях розвитку (ембріони, яйця, лялечки тощо), які перебувають у стані природної волі, утримуються у напіввільних умовах чи в неволі.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Загальне використання об'єктів тваринного світу

У порядку загального використання об'єктів тваринного світу здійснюється використання корисних властивостей життєдіяльності тварин — природних санітарів середовища, запилювачів рослин тощо, а також використання об'єктів тваринного світу в наукових, культурно-освітніх, виховних, естетичних та інших цілях, не заборонених законом.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Мисливство (Всі визначення терміна — 5)

Мисливством вважається вид спеціального використання тваринного світу, яке здійснюється шляхом добування диких звірів та птахів, що перебувають у стані природної волі або утримуються в напіввільних умовах у межах мисливських угідь і які можуть бути об'єктами полювання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Охорона тваринного світу (Всі визначення терміна — 2)

Охорона тваринного світу включає систему правових, організаційних, економічних, матеріально-технічних, освітніх та інших заходів, спрямованих на збереження, відтворення і використання об'єктів тваринного світу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Рибальство (Всі визначення терміна — 4)

Рибальством вважається добування риби та водних безхребетних.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Рибогосподарські водні об'єкти (Всі визначення терміна — 7)

До рибогосподарських водних об'єктів належать усі поверхневі, територіальні і внутрішні морські води, які використовуються (можуть використовуватися) для промислового добування, вирощування чи розведення риби та інших об'єктів водного промислу або мають значення для природного відтворення їх запасів, а також виключна (морська) економічна зона та акваторія у межах континентального шельфу України.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Спеціальне використання об'єктів тваринного світу

До спеціального використання об'єктів тваринного світу належать усі види використання тваринного світу (за винятком передбачених законодавством випадків безоплатного любительського і спортивного рибальства у водних об'єктах загального користування), що здійснюються з їх вилученням (добуванням, збиранням тощо) із природного середовища.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012


вгору