Видалення побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною

Видалення побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною - здійснення операцій (спалення, захоронення або інші методи, дозволені законодавством), що не призводять до утилізації побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.04.2015

Гній (Всі визначення терміна — 2)

Гній - будь-які екскременти і сеча сільськогосподарських тварин, крім риби, з підстилкою або без неї

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.04.2015

Гній - будь-які екскременти та/або сеча сільськогосподарських тварин, крім риби, з підстилкою або без неї

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.10.2016

Зберігання побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною

Зберігання побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною - тимчасове перебування побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною, з метою їх подальшого оброблення, переробки, утилізації чи видалення на спеціально облаштованих майданчиках, у бункерах, контейнерах, холодильних установках, конструкція яких запобігає потраплянню побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною, у ґрунт та водні об’єкти

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.04.2015

Збирання побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною

Збирання побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною - діяльність, пов’язана з прийманням, вилученням, перевезенням, зберіганням побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною, з метою їх подальшого оброблення, переробки, утилізації чи видалення

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.04.2015

Знезараження побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною

Знезараження побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною - заходи, спрямовані на знищення патогенних та умовно патогенних збудників у приміщеннях, обладнанні, інструментах, матеріалах, речовинах та побічних продуктах тваринного походження, не призначених для споживання людиною

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.04.2015

Знешкодження побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною

Знешкодження побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною - механічне, фізико-хімічне чи біологічне оброблення небезпечних побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною, з метою зниження ризику поширення інфекційних хвороб

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.04.2015

Критичні контрольні точки

Критичні контрольні точки - етапи чи операції у процесі оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною, під час яких можна відслідкувати та усунути ризики виробництва неякісних чи небезпечних продуктів тваринного походження, або продуктів оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.04.2015

Маркування побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною

Маркування побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною - слова, описи, знаки, найменування торгової марки, зображення чи символи, що стосуються побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною, чи продуктів оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною, чи пов’язаних з ними послуг і розміщені на будь-якій упаковці, етикетці (стікері), споживчій тарі, контретикетці, кольєретці, ярлику, пробці, листку-вкладиші, документі, повідомленні, інших елементах упаковки, що супроводжують чи належать до таких продуктів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.04.2015

Обіг побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною

Обіг побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною - види діяльності, пов’язаної з поводженням з побічними продуктами тваринного походження, не призначеними для споживання людиною, їх реалізацією або будь-якою іншою формою передачі на платній чи безоплатній основі відповідно до цього Закону

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.04.2015

Оброблення, переробка побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною

Оброблення, переробка побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною - здійснення будь-яких технологічних операцій, пов’язаних із зміною фізичних чи біологічних властивостей побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною, у тому числі шляхом стерилізації під тиском

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.04.2015

Оператор ринку (Всі визначення терміна — 5)

Оператор ринку - суб’єкт господарювання, що вчиняє будь-які дії з побічними продуктами тваринного походження, не призначеними для споживання людиною, та бере участь у їх обігу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.04.2015

Органічні добрива та покращувачі ґрунту

Органічні добрива та покращувачі ґрунту - продукти тваринного походження, що використовуються для забезпечення чи покращення живлення рослин та/або фізичних, хімічних властивостей, біологічної активності ґрунту та які можуть включати компостовані або перероблені гній, немінералізоване гуано, вміст травного тракту та залишки їх біологічної переробки

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.10.2016

Перевезення побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною

Перевезення побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною - транспортування побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною, від місць їх утворення або зберігання до місць та/або потужностей (об’єктів) з їх оброблення, переробки, утилізації чи видалення

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.04.2015

Побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною

Побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною - туша або частини туш забитих, загиблих тварин, сировина та продукти тваринного походження, що не призначені або визнані непридатними для споживання людиною

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.04.2015

Поводження з побічними продуктами тваринного походження

Поводження з побічними продуктами тваринного походження - дії, спрямовані на утворення, збирання, перевезення, зберігання, оброблення, переробку, знешкодження, утилізацію, видалення, ввезення на територію України, вивезення з території України, транзит через територію України побічних продуктів тваринного походження

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.04.2015

Потужності (об'єкти) з оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження

Потужності з оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження - територія, споруди або комплекс споруд, приміщення, будівлі, обладнання та інші засоби, у тому числі транспортні засоби, що використовуються у процесі збирання, перевезення, зберігання, оброблення, переробки, знешкодження, утилізації та видалення побічних продуктів тваринного походження відповідно до цього Закону

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.04.2015

Продукти оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження (Всі визначення терміна — 2)

Продукти оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження - продукти, отримані в результаті однієї чи більше обробок, перетворень або етапів оброблення побічних продуктів тваринного походження, у тому числі з отриманням кормів тваринного походження, органічних добрив, покращувачів гумусу, ветеринарних, лікарських, медичних препаратів, засобів, пристроїв

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.04.2015

Продукти оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження - продукти, отримані в результаті однієї чи більше обробок, перетворень або етапів оброблення побічних продуктів тваринного походження, у тому числі з отриманням кормів тваринного походження, органічних добрив, покращувачів ґрунту, ветеринарних, лікарських, медичних препаратів, засобів, пристроїв

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.10.2016

Простежуваність побічних продуктів тваринного походження

Простежуваність побічних продуктів тваринного походження - можливість документально ідентифікувати оператора ринку, час, місце, предмет та інші умови обігу, достатні для встановлення походження побічних продуктів тваринного походження, на всіх етапах поводження з ними

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.04.2015

Ризиковий матеріал

Ризиковий матеріал - тканини тваринного походження, що мають високий рівень ризику інфікування збудником губчастоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби: для тварин групи ризику віком до 12 місяців - головний мозок та кишківник повністю (від дванадцятипалої до прямої кишки), віком старше 12 місяців - череп разом з головним мозком та очима, спинний мозок, мигдалики та кишківник повністю

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.04.2015

Розміщення на ринку

Розміщення на ринку - будь-яка операція щодо відчуження побічних продуктів тваринного походження або продуктів оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження третій особі або зберігання для постачання третім особам

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.04.2015

Стерилізація під тиском

Стерилізація під тиском - оброблення побічних продуктів тваринного походження після зменшення їх розміру до часток не більш як 50 міліметрів при температурі вище 133 °C протягом не менш як 20 хвилин без перерви при абсолютному тиску не менш як 3 бари

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.04.2015

Утилізація побічних продуктів тваринного походження

Утилізація побічних продуктів тваринного походження - використання побічних продуктів тваринного походження як матеріальних ресурсів до або після здійснення оброблення, переробки, а також спалення з отриманням теплової енергії, пари, гарячої води тощо

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.04.2015


вгору