Перелік термінів Кількість: 1 термін

Стандартизований тестовий державний іспит

Стандартизований тестовий державний іспит — це ліцензійний інтегрований іспит, який проводиться відповідно до Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів "Медицина" і "Фармація", затвердженого наказом МОЗ України від 14.08.98 N 251, зареєстрованого у Мін'юсті України 11.09.98 за N 563/3003, і здійснюється Державною екзаменаційною комісією ВНЗ та Центром тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки "Медицина" та "Фармація" при МОЗ України (далі — Центр тестування).вгору