Перелік термінів Кількість: 1 термін

Стандартизована оцінка

Стандартизована оцінка — оцінка, що здійснюється самостійно державними органами приватизації (органами, уповноваженими управляти державним майном) з використанням стандартної методології та стандартного набору вихідних даних, за результатами якої визначається оціночна вартість.

 Про затвердження Методики оцінки майна
Постанова Кабінету Міністрів України; Методика, Перелік, Форма типового документа, Висновок, Акт, Опис від 10.12.20031891


вгору