Перелік термінів Кількість: 2 терміна

Стандарти внутрішнього аудиту

Стандарти внутрішнього аудиту — це критерії визначення процедур аудиту, за якими здійснюється оцінка діяльності системи внутрішнього контролю.


Стандарти внутрішнього аудиту - міжнародні стандарти професійної практики внутрішнього аудиту, що прийняті Радою з Міжнародних Стандартів внутрішнього аудиту, схвалені Наглядовою Радою Професійної Практики та визначають загальні принципи (процедури), яких у своїй діяльності має дотримуватись підрозділ внутрішнього аудиту під час виконання своїх функцій

 Про затвердження Положення про організацію внутрішнього аудиту в банках України
Постанова Національного банку України; Положення, Звіт, Форма типового документа від 10.05.2016311


вгору