Перелік термінів Кількість: 12 термінiв

Стандарт

Стандарт - документ, розроблений на основі консенсусу та затверджений уповноваженою організацією, який встановлює правила, інструкції або характеристики, які стосуються діяльності чи її результатів, включаючи продукцію, процеси або послуги, дотримання яких є необов’язковим. Стандарт може містити вимоги до термінології, позначок, пакування, маркування чи етикетування, які застосовуються до певної продукції, процесу чи послуги. Стандарт не містить вимог щодо безпечності харчових продуктів, встановлених санітарними заходами


Стандарт — документ, розроблений на основі консенсусу та затверджений уповноваженим органом, що встановлює призначені для загального та багаторазового використання правила, інструкції або характеристики, які стосуються діяльності чи її результатів, включаючи продукцію, процеси або послуги, дотримання яких не є обов'язковим.

 Про ветеринарну медицину
Закон України від 25.06.19922498-XII

Стандарт — документ, розроблений на основі консенсусу та затверджений уповноваженим органом, що встановлює призначені для загального і багаторазового використання правила, інструкції або характеристики, які стосуються діяльності чи її результатів, включаючи продукцію, процеси або послуги, дотримання яких є необов'язковим. Стандарт може містити вимоги до термінології, позначок, пакування, маркування чи етикетування, які застосовуються до певної продукції, процесу чи послуги.

 Про стандартизацію
Закон України від 17.05.20012408-III

"Стандарт" — нормативний документ, затверджений уповноваженим органом, який містить призначені для загального й багаторазового використання правила, настанови або характеристики стосовно товарів або пов'язаних з ними процесів і методів виробництва, дотримання яких не обов'язкове. Він може включати або виключно містити вимоги до термінології, позначень, пакування, маркування та етикетування настільки, наскільки вони застосовуються до товару, процесу або методу виробництва.

 Угода про технічні бар'єри в зоні вільної торгівлі (укр/рос)
СНД, Азербайджан, Молдова, Білорусь, Російська Федерація, Вірменія, Таджикистан, Грузія, Узбекистан, Казахстан, Україна, Киргизстан; Угода, Міжнародний документ від 20.06.2000

Стандарт — документ, розроблений на основі консенсусу та затверджений уповноваженим органом, що встановлює призначені для загального та багаторазового використання правила, інструкції або характеристики, які стосуються діяльності чи її результатів, включаючи продукцію, процеси або послуги, дотримання яких не є обов'язковим.


"Стандарт" (термин ИКАО) — любое требование к физическим характеристикам, конфигурации, материальной части, техническим характеристикам, персоналу или правилам, единообразное применение которого признается необходимым для обеспечения безопасности или регулярности международной аэронавигации и которое будут соблюдать Стороны согласно Конвенции.


Стандарт — документ, в котором в целях добровольного многократного использования устанавливаются характеристики продукции, правила осуществления и характеристики процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг; стандарт также может содержать требования к терминологии, символике, упаковке, маркировке, этикеткам и правилам их нанесения.


Стандарт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері

 Про стандартизацію
Закон України від 05.06.20141315-VII

"Стандарт" означає документ, затверджений правомочним органом, який забезпечує загальне і регулярне використання правил, керівних принципів або характеристик товарів та послуг, чи пов’язаних з ними процесів і методів виробництва, дотримання яких не є обов'язковим. Він може також включати або стосуватися виключно вимог щодо термінології, символів, пакування, маркування чи етикеток, які застосовуються до товару, послуги, процесу або методу виробництва;

 Протокол про внесення змін до Угоди про державні закупівлі
СОТ; Протокол, Угода, Міжнародний документ від 30.03.2012

"Стандарт" означає будь-які вимоги до фізичних характеристик, конфігурацій, матеріальної частини, технічних характеристик, персоналу або правил, а також до іншого, про що йдеться у Статті 37 Конвенції, однакове застосування яких визнається необхідним для забезпечення безпеки або регулярності міжнародної аеронавігації, та яких будуть дотримуватись Договірні Сторони відповідно до Конвенції; у випадку неможливості дотримання таких вимог в обов'язковому порядку до Міжнародної організації цивільної авіації направляється повідомлення згідно зі Статтею 38 Конвенції;

 Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Кіпр про повітряне сполучення
Угода Кабінету Міністрів України; Кіпр; Міжнародний документ, Перелік від 08.11.2012

"Стандарт" означає будь-яку вимогу до фізичних характеристик, конфігурації, матеріальної частини, технічних характеристик, персоналу або правил і до іншого, про що йдеться в статті 37 Конвенції, однакове застосування яких визнається необхідним для забезпечення безпеки або регулярності міжнародної аеронавігації та якої дотримуватимуться Договірні Сторони відповідно до Конвенції; у випадку неможливості дотримання стандарту до Міжнародної організації цивільної авіації в обов'язковому порядку направляється повідомлення згідно зі статтею 38 Конвенції;

 Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про повітряне перевезення
Угода Кабінету Міністрів України; Польща; Міжнародний документ, Перелік від 12.03.2013

«стандарт» означає стандарт у розумінні пункту (1) статті 2 Регламенту (ЄС) № 1025/2012вгору