Перелік термінів Кількість: 1 термін

Стажування викладачів вищих навчальних закладів на підприємствах, в організаціях, наукових установах та навчальних закладах

Стажування є однією з основних форм підвищення кваліфікації викладачів вищих навчальних закладів.

Основною метою стажування є:

- вивчення викладачами педагогічного досвіду, сучасного виробництва, ознайомлення з найновішими досягненнями науки і техніки, технології і перспектив їх розвитку;

- розробка навчально-методичних матеріалів, призначених для використання при підготовці спеціалістів;

- надання науково-технічної допомоги підприємствам, організаціям, науковим установам.вгору