Перелік термінів Кількість: 4 терміна

Стаж роботи на фондовому ринку

Стаж роботи на фондовому ринку — загальний стаж роботи сертифікованого фахівця у ліцензіата за будь-яким видом професійної діяльності на фондовому ринку та/або стаж роботи як керівної посадової особи в Комісії або в саморегулівній організації на ринку цінних паперів, яка набула відповідного статусу в установленому законодавством порядку.


Стаж роботи на фондовому ринку - загальний стаж роботи сертифікованого фахівця за будь-яким видом професійної діяльності у професійному учаснику фондового ринку або саморегулівній організації на ринку цінних паперів (до введення в дію сертифікатів враховується стаж роботи фахівця, що отримав відповідне кваліфікаційне посвідчення встановленого зразка, у тому числі фахівця з питань бухгалтерського обліку) та/або стаж роботи на керівній посаді в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку та/або Комісії та/або на посаді керівника або заступника керівника в саморегулівній організації


Стаж роботи на фондовому ринку - загальний стаж роботи сертифікованого фахівця за будь-яким видом професійної діяльності у професійного учасника фондового ринку, та/або стаж роботи як керівної посадової особи в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку та/або Комісії, та/або стаж роботи сертифікованого фахівця в саморегулівній організації чи об'єднанні професійних учасників ринку цінних паперів

 Про затвердження Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)
НКЦПФР; Рішення, Порядок, Умови, Заява, Форма типового документа, Перелік, Опис, Довідка від 14.05.2013817

Стаж роботи на фондовому ринку - загальний стаж роботи особивгору