Перелік термінів Кількість: 5 термінiв

Ставка капіталізації

Ставка капіталізації — коефіцієнт перерахунку річного чистого доходу в поточну вартість земельної ділянки.


Ставка капіталізації — коефіцієнт перерахунку річного чистого доходу в поточну вартість земельної ділянки.


Ставка капіталізації — коефіцієнт, за допомогою якого рентний або чистий операційний дохід перераховується в поточну вартість об'єкта оцінки.

 Про експертну грошову оцінку земельних ділянок
Постанова Кабінету Міністрів України; Методика від 11.10.20021531

Ставка капіталізації — це відсоток, за яким дисконтуються майбутні величини періодичних концесійних платежів.


Ставка капіталізації — коефіцієнт, що застосовується для визначення вартості об'єкта виходячи з очікуваного доходу від його використання за умови, що дохід передбачається незмінним протягом визначеного періоду в майбутньому. Ставка капіталізації характеризує норму доходу на інвестований капітал (власний та/або позиковий) і норму його повернення.

 Про затвердження Національного стандарту N 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав"
Постанова Кабінету Міністрів України; Стандарт від 10.09.20031440


вгору