Про стимулювання розвитку регіонів
Закон України від 08.09.20052850-IV

Депресивна територія

Депресивна територія — регіон чи його частина (район чи населений пункт), що визнаються депресивними за умов та в порядку, визначених цим Законом.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.12.2012

Програма подолання стану депресивності території

Програма подолання стану депресивності території — взаємопов'язаний за змістом, термінами виконання, можливостями і виконавцями комплекс заходів (робіт) правового, організаційного, економічного, фінансового, соціального спрямування, орієнтованих на подолання депресивності конкретної території, у забезпеченні яких задіяні фінансові та інші ресурси держави і регіону.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.12.2012

Промисловий район

Промисловий район — район, в якому частка зайнятих у промисловості перевищує частку зайнятих у сільському господарстві, а також райони, на території яких перебувають у стадії закриття вугледобувні та вуглепереробні підприємства.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.12.2012

Сільський район

Сільський район — район, в якому частка зайнятих у сільському господарстві перевищує частку зайнятих у промисловості.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.12.2012

Стимулювання розвитку регіонів

Стимулювання розвитку регіонів — комплекс правових, організаційних, наукових, фінансових та інших заходів, спрямованих на досягнення сталого розвитку регіонів на основі поєднання економічних, соціальних та екологічних інтересів на загальнодержавному та регіональному рівнях, максимально ефективного використання потенціалу регіонів в інтересах їх жителів та держави в цілому.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.12.2012


вгору