Перелік термінів Кількість: 10 термінiв

Справедлива вартість

Справедлива вартість — сума, за якою може бути здійснений обмін активу, або оплата зобов'язання в результаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами.

 Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 19
Мінфін України; Наказ, Положення від 07.07.1999163

Справедлива вартість — сума, за якою може бути здійснений обмін активу, або оплата зобов'язання в результаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами.


Справедлива вартість — сума, за якою може бути здійснено обмін активу або оплату зобов'язань у результаті операції між обізнаними заінтересованими та незалежними сторонами.


Справедлива вартість — сума, за якою може бути здійснений обмін активу або оплата зобов'язання в результаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами.

 Про затвердження Правил бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України
Постанова Національного банку України; Правила, Перелік від 18.06.2003255

Справедлива вартість — сума, за якою може бути здійснений обмін активу, або оплата зобов'язання в результаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами.


Справедлива вартість — сума, за якою може бути здійснений обмін активу або оплата зобов'язання в результаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами.

 Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України
Постанова Національного банку України; Інструкція, Перелік від 03.10.2005358

Справедлива вартість — сума, за якою можна обміняти актив або погасити зобов'язання між зацікавленими, обізнаними і незалежними сторонами.


Справедлива вартість - ціна, яка була б отримана за продаж активу чи сплачена за передавання зобов'язання у звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки

 Про схвалення деяких розпорядчих актів Національного банку України
Постанова Національного банку України; Порядок від 26.10.2015732

Справедлива вартість - ціна, яка була б отримана за продаж активу або сплачена за передавання зобов’язання у звичайній (упорядкованій невимушеній) операції між учасниками ринку на дату оцінки. Справедлива вартість визначається відповідно до вимог Міжнародного стандарту фінансової звітності 13 “Оцінка справедливої вартості”

 Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку операцій із фінансовими інструментами в банках України
Постанова Національного банку України; Інструкція, Перелік від 21.02.201814

Справедлива вартість - ціна, яка була б отримана за продаж активу або сплачена за передавання зобов'язання у звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінкивгору