Перелік термінів Кількість: 3 терміна

Спеціальні вимоги

Спеціальні вимоги — вимоги до принципів побудови засобів КЗІ та технічної реалізації криптографічних алгоритмів у засобах КЗІ, вимоги до криптографічних якостей, а також вимоги і норми щодо захисту від можливих каналів витоку небезпечних сигналів засобів КЗІ.


Спеціальні вимоги — сукупність організаційних та інженерно-технічних вимог до умов експлуатації певного типу або зразка засобу обчислювальної техніки, виконання яких є необхідним для забезпечення захисту інформації від витоку каналами побічних електромагнітних випромінювань та наведень, які встановлюються нормативними документами у сфері технічного захисту інформації.

 Про затвердження Зводу відомостей, що становлять державну таємницю
Служба безпеки України; Наказ, Звід від 12.08.2005440

Спеціальні вимоги - сукупність організаційних та інженерно-технічних вимог до умов експлуатації певного типу або зразка засобу обчислювальної техніки, виконання яких є необхідним для забезпечення захисту інформації від витоку каналами побічних електромагнітних випромінювань та наведень, які встановлюються нормативними документами у сфері технічного захисту інформації

 Про затвердження Зводу відомостей, що становлять державну таємницю
Служба безпеки України; Наказ, Звід від 12.08.2005440


вгору