Перелік термінів Кількість: 1 термін

Спеціальний ризик відхилення

"Спеціальний ризик відхилення" виникає, якщо ризикова уражуваність з боку окремого контрагента позитивно корелюється з PD контрагента з огляду на сутність транзакцій з контрагентом.

 Директива 2006/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради про започаткування та здійснення діяльності кредитних установ (виправлене видання)
Європейський Союз; Директива, Класифікація, Перелік, Міжнародний документ від 14.06.20062006/48/ЄС


вгору