Перелік термінів Кількість: 1 термін

Спеціальний резерв

Спеціальний резерв — резерв, створений з метою компенсувати фактично понесені в попередніх періодах збитки банку внаслідок зниження ринкової (розрахункової ринкової) вартості групи цінних паперів порівняно з їх балансовою вартістю.вгору