Перелік термінів Кількість: 1 термін

Спеціальна установа з сек'юритизації

"Спеціальна установа з сек'юритизації" (SSPE) означає корпорацію-траст або іншу установу, окрім кредитної установи, створену для здійснення сек'юритизації, діяльність якої обмежена діяльністю, необхідною виключно для виконання цього завдання, структуру якого спрямовано на ізолювання зобов'язань SSPE від зобов'язань кредитної установи-ініціатора та власників бенефіціарних інтересів, по яких вони мають право заставляти або обмінювати такі інтереси без обмежень.

 Директива 2006/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради про започаткування та здійснення діяльності кредитних установ (виправлене видання)
Європейський Союз; Директива, Класифікація, Перелік, Міжнародний документ від 14.06.20062006/48/ЄС


вгору