Перелік термінів Кількість: 9 термінiв

Спеціаліст

Спеціаліст — це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі кваліфікації бакалавра здобув спеціальні уміння та знання, має певний досвід їх застосування для вирішення складних професійних завдань, передбачених для відповідних посад, у певній галузі народного господарства.

 Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 20.01.199865

Спеціалістом є особа, яка володіє спеціальними знаннями та навичками, необхідними для застосування технічних засобів, і призначена судом для надання консультацій та технічної допомоги під час вчинення процесуальних дій, пов’язаних із застосуванням таких технічних засобів (фотографування, складання схем, планів, креслень, відбору зразків для проведення експертизи тощо)

 Господарський процесуальний кодекс України
Кодекс України; Закон, Кодекс від 06.11.19911798-XII

Спеціаліст — освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.

 Про вищу освіту
Закон України від 17.01.20022984-III

Спеціалістом є особа, яка володіє спеціальними знаннями та навичками, необхідними для застосування технічних засобів, і призначена судом для надання консультацій та технічної допомоги під час вчинення процесуальних дій, пов’язаних із застосуванням таких технічних засобів (фотографування, складання схем, планів, креслень, відбору зразків для проведення експертизи тощо)

 Цивільний процесуальний кодекс України
Кодекс України; Кодекс, Закон від 18.03.20041618-IV

Спеціалістом може бути особа, яка володіє спеціальними знаннями та навичками застосування технічних засобів і може надавати консультації під час вчинення процесуальних дій з питань, що потребують відповідних спеціальних знань і навичок

 Цивільний процесуальний кодекс України
Кодекс України; Кодекс, Закон від 18.03.20041618-IV

Спеціаліст

Спеціалістом може бути особа, яка володіє спеціальними знаннями та навичками застосування технічних засобів і може надавати консультації під час вчинення процесуальних дій з питань, що потребують відповідних спеціальних знань і навичок.

 Цивільний процесуальний кодекс України
Кодекс України; Кодекс, Закон від 18.03.20041618-IV

Спеціалістом є особа, яка володіє спеціальними знаннями та навичками, необхідними для застосування технічних засобів, і призначена судом для надання консультацій та технічної допомоги під час вчинення процесуальних дій, пов’язаних із застосуванням таких технічних засобів (фотографування, складання схем, планів, креслень, відбору зразків для проведення експертизи тощо)

 Кодекс адміністративного судочинства України
Кодекс України; Кодекс, Закон від 06.07.20052747-IV

Спеціалістом є особа, яка володіє спеціальними знаннями та навичками застосування технічних засобів і може надавати консультації під час вчинення процесуальних дій з питань, що потребують відповідних спеціальних знань і навичок

 Кодекс адміністративного судочинства України
Кодекс України; Кодекс, Закон від 06.07.20052747-IV

У цій Інструкції термін “спеціаліст” означає співробітника або працівника Центру судових і спеціальних експертиз і відокремлених експертних підрозділів ІСТЕ СБУ, який відповідає вимогам, визначеним частиною першою статті 71 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України), та залучений до участі в кримінальному провадженні як спеціаліст сторонами кримінального провадження або судом.вгору