Перелік термінів Кількість: 1 термін

Спеціалізований підрозділ митного органу

Спеціалізований підрозділ — підрозділ митного органу, до компетенції якого віднесено:

або контроль за відповідністю даних електронної копії ВМД даним, зазначеним у ВМД на паперовому носії;

або контроль за виконанням вимог товарної номенклатури Митного тарифу України при класифікації товарів та інших предметів для цілей митного оформлення;

або контроль за правильністю визначення митної вартості;

або перевірку правильності визначення країни походження товарів та інших предметів;

або контроль за надходженням, нарахуванням і стягненням мита, податку на додану вартість, акцизного та інших зборів;

або статистичний контроль.вгору