Перелік термінів Кількість: 1 термін

Спеціалізована організація котлобудування

Спеціалізована організація кот лобудування

Організація, яка має дозвіл Держнаглядохоронп-раці (на підставі висновку головної організа ції — в частині проектно-конструкторських ро біт) на проведення в повному обсязі або част ково: проектно-конструкторських робіт на ство рення ремонт, і (або) реконструкцію котлів; виготовлення, монтаж, ремонт, реконструкцію котлів і (або) їх налагодження, діагностику котлів.вгору