Перелік термінів Кількість: 1 термін

Спеціалізована організація (підприємство)

Спеціалізована організація (підприємство) — це організація, яка спеціально створюється для виконання визначених видів робіт, що повинно бути відображено в її Статуті, та яка має виробничі або договірні взаємовідносини про співробітництво з головними науково-дослідними організаціями та підприємствами-виготівниками з питань своєї спеціалізації, а також яка має дозвіл територіальних управлінь Держнаглядохоронпраці України (далі — територіальне управління).вгору