Перелік термінів Кількість: 1 термін

Спеціалізація (термін навчання в межах від 72 до 500 навчальних годин)

Спеціалізація (термін навчання в межах від 72 до 500 навчальних годин) — це набуття особою здатностей виконувати окремі завдання та обов'язки, які мають особливості в межах спеціальності з урахуванням нових напрямків розвитку науки та технологій відповідно до умов виконання певних професійних функцій. Здійснюється вищими навчальними закладами післядипломної освіти або структурними підрозділами вищих навчальних закладів відповідного рівня акредитації з метою отримання додаткових спеціальних знань, умінь та фахових навичок в межах раніше набутої спеціальності за професійним спрямуванням виробничої діяльності без присвоєння кваліфікації та зміни освітньо-кваліфікаційного рівня.

 Про затвердження Положення про післядипломну освіту лікарів ветеринарної медицини в Україні
Держветмедицини, Мінагрополітики України; Наказ, Положення від 09.08.200493


вгору