Про попередження насильства в сім'ї
Закон України від 15.11.20012789-III

Економічне насильство в сім'ї (Всі визначення терміна — 3)

Економічне насильство в сім'ї — умисне позбавлення одним членом сім'ї іншого члена сім'ї житла, їжі, одягу та іншого майна чи коштів, на які постраждалий має передбачене законом право, що може призвести до його смерті, викликати порушення фізичного чи психічного здоров'я.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Жертва насильства в сім'ї (Всі визначення терміна — 4)

Жертва насильства в сім'ї — член сім'ї, який постраждав від фізичного, сексуального, психологічного чи економічного насильства з боку іншого члена сім'ї.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Захисний припис (Всі визначення терміна — 2)

Захисний припис — спеціальна форма реагування служби дільничних інспекторів міліції та кримінальної міліції у справах дітей щодо захисту жертви насильства в сім'ї, яким особі, яка вчинила насильство в сім'ї, забороняється вчиняти певні дії стосовно жертви насильства в сім'ї.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.03.2007

Насильство в сім'ї (Всі визначення терміна — 4)

Насильство в сім'ї — будь-які умисні дії фізичного, сексуального, психологічного чи економічного спрямування одного члена сім'ї по відношенню до іншого члена сім'ї, якщо ці дії порушують конституційні права і свободи члена сім'ї як людини та громадянина і наносять йому моральну шкоду, шкоду його фізичному чи психічному здоров'ю.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Попередження насильства в сім'ї (Всі визначення терміна — 3)

Попередження насильства в сім'ї — система соціальних і спеціальних заходів, спрямованих на усунення причин і умов, які сприяють вчиненню насильства в сім'ї, припинення насильства в сім'ї, яке готується або вже почалося, притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні насильства в сім'ї, а також медико-соціальна реабілітація жертв насильства в сім'ї.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Психологічне насильство в сім'ї (Всі визначення терміна — 3)

Психологічне насильство в сім'ї — насильство, пов'язане з дією одного члена сім'ї на психіку іншого члена сім'ї шляхом словесних образ або погроз, переслідування, залякування, якими навмисно спричиняється емоційна невпевненість, нездатність захистити себе та може завдаватися або завдається шкода психічному здоров'ю.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Реальна загроза вчинення насильства в сім'ї (Всі визначення терміна — 4)

Реальна загроза вчинення насильства в сім'ї — погроза вчинення одним членом сім'ї стосовно іншого члена сім'ї умисних дій, передбачених абзацом другим цієї статті, якщо є реальні підстави очікувати її виконання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Сексуальне насильство в сім'ї (Всі визначення терміна — 3)

Сексуальне насильство в сім'ї — протиправне посягання одного члена сім'ї на статеву недоторканість іншого члена сім'ї, а також дії сексуального характеру по відношенню до неповнолітнього члена сім'ї.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.11.2001

Фізичне насильство в сім'ї (Всі визначення терміна — 3)

Фізичне насильство в сім'ї — умисне нанесення одним членом сім'ї іншому члену сім'ї побоїв, тілесних ушкоджень, що може призвести або призвело до смерті постраждалого, порушення фізичного чи психічного здоров'я, нанесення шкоди його честі і гідності.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Члени сім'ї (Всі визначення терміна — 6)

Члени сім'ї — особи, які перебувають у шлюбі; проживають однією сім'єю, але не перебувають у шлюбі між собою; їхні діти; особи, які перебувають під опікою чи піклуванням; є родичами прямої або непрямої лінії споріднення за умови спільного проживання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012


вгору