Про основи містобудування
Закон України від 16.11.19922780-XII

Містобудівна документація (Всі визначення терміна — 5)

Містобудівна документація — затверджені текстові і графічні матеріали, якими регулюється планування, забудова та інше використання територій.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Містобудування (містобудівна діяльність)

Містобудування (містобудівна діяльність) — це цілеспрямована діяльність державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадян, об'єднань громадян по створенню та підтриманню повноцінного життєвого середовища, яка включає прогнозування розвитку населених пунктів і територій, планування, забудову та інше використання територій, проектування, будівництво об'єктів містобудування, спорудження інших об'єктів, реконструкцію історичних населених пунктів при збереженні традиційного характеру середовища, реставрацію та реабілітацію об'єктів культурної спадщини, створення інженерної та транспортної інфраструктури.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012


вгору